E-mails over uw afspraak op de polikliniek MKA

E-mails over afspraken op de polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Het LUMC neemt het initatief om poliklinische afspraken daar waar mogelijk telefonisch, of op een later tijdstip te laten plaatsvinden. Dit doen we om het risico op verspreiding van het coronavirus in het LUMC zoveel mogelijk te beperken.

Het betreffen uiteraard alleen afspraken waarbij uw behandelend specialist het medisch verantwoord vindt om deze telefonisch of later te laten plaatsvinden. Alle polikliniekafspraken waarbij het noodzakelijk is om in het LUMC aanwezig te zijn, gaan gewoon door.

Als uw e-mailadres bij ons bekend is dan krijgt u vanaf 2 november 2020 een e-mail als er een nieuwe afspraak is gemaakt, of een bestaande afspraak is gewijzigd. In de mail verwijzen we voor meer informatie naar het patiëntportaal. U wordt in ieder geval ook per brief of telefonisch ingelicht over uw afspraak.

Bent u niet benaderd door uw polikliniek? Dan gaat uw afspraak gewoon door.