Centre for Special Dentistry

Patiënten

De bijzondere tandheelkunde richt zich op patiënten bij wie er een ernstige aangeboren of verworven aandoening of beperking is en de moeilijkheidsgraad van de behandeling of de omstandigheden waaronder de zorg verleend moet worden zodanig is, dat specifieke deskundigheid, vaardigheden, faciliteiten en/of ondersteuning noodzakelijk is.(mondzorg 2.7 a en c)

De polikliniek bijzondere tandheelkunde is onderverdeeld in de volgende zorglijnen:

Maxillofaciale prothetiek

  • Ernstige aangeboren afwijkingen zoals groeistoornissen, schisis, amelogenesis imperfecta of ernstige hypodontie.
  • Status na oro/maxillo/faciaal trauma, defect of (hoofdhals) oncologische voorgeschiedenis. 
  • Ernstige gebitsprothese problematiek.
  • Medisch gecompromitteerde patiënt. 

Gnathologie (orofaciale pijn)

  • orofaciale pijn - temporomandibulaire dysfunctie. 

De zorg wordt verleend door drie tandartsen en een orthodontist. De tandartsen zijn door de wetenschappelijke verenigingen geregistreerd in een register voor gedifferentieerde tandartsen.

De differentiaties zijn: Tandarts Maxillofacialeprothetiek (NVGPT); Restauratief Tandarts (NVVRT); Tandarts Gnatholoog (NVGPT); European Specialist in Prosthodonitics (EPA)-; en Tandarts Slaapgeneeskundige (NVTS). 

Medewerkers:

Dhr. K.H. Phoa, tandarts-maxillofaciale prothetiek (NVGPT), Restauratief Tandarts (NVVRT); European Specialist in Prosthodontics (EPA)

Mw. J.S.L.I. Oostenbroek-Bisschop, tandarts-maxillofaciale prothetiek (NVGPT)

Mw. M.J.M. Wetselaar-Glas, tandarts-gnatholoog; Restauratief Tandarts (NVVRT); tandarts slaapgeneeskundige (NVTS) 

Dhr. P. Nijkamp, orthodontist 

Zie ook: Medewerkers CBT