Onze zorg

PoliMKA

De afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie behandelt aandoeningen van huid, tandvlees en bot in en rond de mondholte. Ook worden kaakcorrigerende ingrepen verricht en implantaten geplaatst. Aan de afdeling is een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde verbonden waar o.a. een tandarts-prothetist werkzaam is.  In beginsel dienen patiënten te worden verwezen door de tandarts, de huisarts of een specialist.

Behalve met het behandelen van patiënten houdt de afdeling zich ook met opleiding bezig. Daarom kunt u behalve met specialisten ook met kaakchirurgen-in-opleiding te maken krijgen. De eindverantwoordelijkheid berust echter in alle gevallen bij de specialist.    

Meer informatie:

Ziektebeelden
Behandelingen
Informatie over poliklinische behandelingen
Informatie over dagopname
Informatie over opname op afdeling Heelkunde
Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA)