Contactgegevens

Telefoonnummer voor patiënten, voor het maken van afspraken en het stellen van vragen:

 (071) 526 2372    (bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 15.00 uur )


E-mail:

Bij een eerste en/of nieuwe verwijzing dient de verwijsbrief en/of röntgenonderzoek voorafgaand aan uw afspraak aanwezig te zijn. Indien uw verwijzer gebruik maakt van zorgmail, kunnen deze gegevens worden gemaild naar lumcmka@zorgmail.nl  . In alle andere gevallen naar mka@lumc.nl

Telefoonnummer voor verwijzers, in spoedeisende gevallen: 

(071) 526 2372, toets 2 

Telefoonnummer voor spoedgevallen buiten werkuren:

(071) 526 9111

Fax: (071) 526 6766

Afd. Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (J2-Q)
Leids Universitair Medisch Centrum 

Albinusdreef 2, 2333 AA  Leiden

polikliniek 2e etage, receptie J2

routenummer 566


Postadres:

Postbus 9600 

2300 RC Leiden