Enkelvoudige differentiatie Hematologie

Tijdens de laatste twee jaar van de opleiding tot internist kan de differentiatie Hematologie gedaan worden (opleider: prof. dr.  J.H.F. Falkenburg). In deze periode bekwaamt u zich in de verschillende aspecten van diagnostiek en behandeling van zowel de maligne als de benigne hematologie. 

Gedurende deze twee jaar werkt u 12 maanden op de klinische afdeling waar intensieve behandelingen worden gegeven aan patiënten met een hematologische ziekte. Deze behandelingen betreffen zowel intensieve chemotherapie, autologe stamceltransplantatie en allogene stamceltransplantatie, alsmede behandeling van complicaties van deze therapieën zoals granulopene koorts of Graft-versus-Host-Disease. De afdeling heeft jarenlange ervaring met immunotherapie als behandeling van patiënten met hematologische maligniteiten na allogene stamceltransplantatie. 

Als hematoloog in opleiding krijgt u ervaring met diverse protocollen voor stamceltransplantatie, conditioneringschema’s, procedures voor stamcel mobilisatie, diagnose en behandeling van Graft-versus-Host Disease, klinische follow-up van patiënten na allogene stamceltransplantatie, immunotherapie na stamceltransplantatie en doseringsschema’s van donor lymfocyten infusies. Hematologen in opleiding zijn tevens betrokken bij klinische studies met nieuwe vormen van immunotherapie na allogene stamceltransplantatie.

Naast de klinische stage volgt u een 4 maanden durende stage Trombose en Hemostase  (opleider: prof. dr. J. Eikenboom) en een 4 maanden durende stage Bloedtransfusie Geneeskunde (opleider: prof. dr. J.J. Zwaginga). U bent gedurende 1 jaar op de polikliniek Hematologie werkzaam  met één van de hematologen als vaste begeleider.  Tevens volgt u gedurende de hele opleiding onderwijs  in het uitvoeren en interpreteren van de hematologische diagnostiek (morfologie, FACCS analyse, moleculaire diagnostiek). De resterende 4 maanden kunnen in overleg met de opleider besteed worden aan een perifere stage op de afdeling hematologie van het HAGA ziekenhuis of aan wetenschappelijke verdieping stage.