Afdeling

Infectieziekten (LUCID INZI)

Op deze subafdeling van LUCID wordt patiëntenzorg gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek. LUCID INZI is een onmisbare schakel in de hoogcomplexe zorg voor patiënten met virale, bacteriële, schimmel en parasitaire infecties. De patiënt staat centraal en ontvangt de best mogelijke zorg. Onze topreferente functies en opleiding zijn de basis voor de organisatie van vooraanstaande patiëntenzorg.
Patiëntenzorg

U komt in aanraking met de afdeling Infectieziekten, bijvoorbeeld wanneer u met een infectie bent opgenomen in het LUMC. De afdeling levert niet alleen klinische zorg, maar speelt ook een rol in de zorg voor patiënten die zeldzame en/of ingewikkelde behandelingen ondergaan binnen het LUMC. Daarnaast vervult de afdeling hooggespecialiseerde poliklinische zorg voor patiënten met acute en chronische infecties en afweerstoornissen.

Polikliniek en verpleegafdeling

Hiv-behandelcentrum LUMC

Het Leids Universitair Medisch Centrum is een van de 24 centrumziekenhuizen in Nederland die zijn gespecialiseerd in de zorg voor mensen met een hiv/aids-infectie. Het hiv-behandelteam bestaat uit internist-infectiologen, internist-infectiologen in opleiding en verpleegkundig consulenten.

Zij houden zich voornamelijk bezig met de directe behandeling van patiënten met hiv en met de psychosociale begeleiding. Ons hiv-behandelcentrum heeft in 2022 het keurmerk voor ‘hoogwaardige hiv-zorg’ behaald.

Het Leids Universitair Medisch Centrum is een van de 24 centrumziekenhuizen in Nederland die zijn gespecialiseerd in de zorg voor mensen met een hiv/aids-infectie. Het hiv-behandelteam bestaat uit internist-infectiologen, internist-infectiologen in opleiding en verpleegkundig consulenten.

Zij houden zich voornamelijk bezig met de directe behandeling van patiënten met hiv en met de psychosociale begeleiding. Ons hiv-behandelcentrum heeft in 2022 het keurmerk voor ‘hoogwaardige hiv-zorg’ behaald.

PEP-kuur na risicovol contact

Het hiv-behandelcentrum in het LUMC begeleidt ook mensen die een PEP-kuur volgen na een risicovol contact.  Hiervoor neemt u binnen 72 uur na dit risicovolle contact, contact op via GGD, huisarts, Centrum Seksueel Geweld of onze SEH via de aldaar bekende kanalen.

Voor meer informatie over HIV en lotgenotencontact kunnen wij u de volgende sites aanraden:

SOA AIDS Nederland

Hiv Vereniging

Hiv-behandelteam

Internist-infectiologen:

 • Mw. dr. A.H.E. Roukens, internist-infectioloog
 • Dhr. dr. M.G.J. de Boer, internist-infectioloog
 • Mw. dr. H. Jolink, internist, infectioloog
 • Dhr. drs. H. Scheper, internist-infectioloog
 • Mw. dr. M.M.C. Lambregts, internist-infectioloog  

Verpleegkundig consulenten:

 • Mw. W. Dorama, verpleegkundig consulent
 • Mw. N. van Holten, verpleegkundig consulent   

Centrum voor urineweginfecties

Binnen het multidisciplinair centrum voor urineweginfecties wordt gewerkt aan patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek op het gebied van urineweginfecties.

Polikliniek urineweginfecties

De polikliniek urineweginfecties is een samenwerking tussen de afdeling urologie en infectieziekten van het LUMC. Op dit spreekuur worden patiënten gezien met complexe en/of terugkerende urineweginfecties. De oorzaken van urineweginfecties worden in kaart gebracht en er wordt een behandelplan opgesteld.

Binnen het multidisciplinair centrum voor urineweginfecties wordt gewerkt aan patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek op het gebied van urineweginfecties.

Polikliniek urineweginfecties

De polikliniek urineweginfecties is een samenwerking tussen de afdeling urologie en infectieziekten van het LUMC. Op dit spreekuur worden patiënten gezien met complexe en/of terugkerende urineweginfecties. De oorzaken van urineweginfecties worden in kaart gebracht en er wordt een behandelplan opgesteld.

Onderzoek

Er worden verschillende onderzoeken gedaan o.a. op gebied van diagnostiek en (preventieve) behandelingen.

EMBRACE studie

Dit onderzoek heeft als doel om uit te zoeken of een vaccinatie kan beschermen tegen (ernstige) blaasontstekingen. Mensen van 65 jaar en ouder met een voorgeschiedenis van blaasontstekingen lopen meer risico op een bloedbaaninfectie, veroorzaakt door E. coli-bacteriën.

De helft van de studiedeelnemers krijgt het onderzoeksvaccin, de andere helft een placebo. Gedurende de studie komt u 2 keer naar het LUMC. De overige 6 afspraken zijn telefonisch.

Voor afspraken in het LUMC is de vergoeding €184,- per afspraak en voor de telefonische afspraken is de vergoeding €37,- per afspraak.

U komt mogelijk in aanmerking voor deelname aan dit onderzoek als u:

 • 65 jaar of ouder bent.
 • in de afgelopen 2 jaar een blaasontsteking heeft gehad.
 • in Leiden of omstreken woont.
 • bereid bent om een tablet of telefoon te gebruiken om vragenlijsten in te vullen.

Contact

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie over dit onderzoek ontvangen? Neem vrijblijvend contact op met het LUMC-studieteam via e-mail urineweginfecties@lumc.nl of telefonisch via 071-526 3777. We geven u graag meer informatie over het onderzoek.

RESET studie

De RESET studie is gericht op patiënten met een niertransplantatie. Patiënten die drager zijn van een bacterie die niet goed gevoelig meer is voor antibiotica en urineweginfecties hebben met deze bacterie, komen in aanmerking voor deelname. Het doel van het onderzoek is om te bekijken of een behandeling met een fecestransplantatie (vloeistof met gezonde darmbacteriën van een donor) het dragerschap kan beëindigen en of deze behandeling goed wordt verdragen.

Lepra diagnostiek

Informatie voor professionals m.b.t. diagnostiek voor lepra

Lepra is een infectieziekte veroorzaakt door Mycobacterium leprae die qua klinische symptomen een spectraal karakter heeft. Hierbij correspondeert de immuniteit tegen de bacterie met het klinische beeld. Bekende symptomen zijn sensibiliteitsverlies in combinatie met gehypopigmenteerde maculae. Ook huidkleurige of erythemateuze papels of noduli komen voor.

Informatie voor professionals m.b.t. diagnostiek voor lepra

Lepra is een infectieziekte veroorzaakt door Mycobacterium leprae die qua klinische symptomen een spectraal karakter heeft. Hierbij correspondeert de immuniteit tegen de bacterie met het klinische beeld. Bekende symptomen zijn sensibiliteitsverlies in combinatie met gehypopigmenteerde maculae. Ook huidkleurige of erythemateuze papels of noduli komen voor.

De incubatietijd van lepra is lang, meestal 2-5 jaar, maar 10-20 jaar komt ook voor. Daarom is het mogelijk dat lepra bij patiënten pas na jaren klinisch zichtbaar is, bijvoorbeeld uit het buitenland afkomstige personen die al jaren in Nederland wonen.

De diagnose ‘lepra’ wordt vaak pas laat gesteld, waardoor de ziekte invaliderend kan zijn. Daarom verdient het de aanbeveling om bij combinatie van neurologische en dermatologische afwijkingen de patiënt te laten testen op lepra.

Immunodiagnostiek voor lepra (zie download onderaan de pagina) vindt in Nederland plaats in het LUMC, bij de afdeling Infectieziekten (nationaal referentiecentrum voor immunodiagnostiek van lepra). Bij deze diagnostiekbepaling wordt serologische immuniteit tegen Mycobacterium leprae bepaald. Met name de multibacillaire patiënten zijn in deze test positief.

Naam test: anti-PGL-I serum test

NZa code: 071126

Beschrijving:
De serologische test is gebaseerd op de detectie van IgM-antilichamen tegen het immunodominante trisaccharidegedeelte van het fenolisch glycolipide antigeen van M. leprae dat is gekoppeld aan HSA (humaan serum albumine).

De test is een zgn. ‘enzyme-linked immunoassay’ (ELISA), waarbij de binding van antilichaam aan het, op een polystyreen microtiterplaatje gefixeerde, antigeen zichtbaar wordt gemaakt door toevoeging van een enzym-gekoppeld conjugaat gevolgd door een substraat. Dit substraat wordt door het enzym in een gekleurd product omgezet.

Resultaat:
Het testresultaat wordt uitgedrukt in een optische dichtheid (OD). Waarden boven 0.20 worden als positief beschouwd.

Onderwijs

Onderwijs heeft op onze afdeling een centrale plaats. Onderwijsblokken voor de studierichtingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen worden door onze afdeling gecoördineerd en jaarlijks goed beoordeeld.

Onderwijs heeft op onze afdeling een centrale plaats. Onderwijsblokken voor de studierichtingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen worden door onze afdeling gecoördineerd en jaarlijks goed beoordeeld.

Aan de Leiden University College The Hague verzorgt Infectieziekten het actuele onderwijsblok Global Health and Infectious Diseases.

Daarnaast zijn wij actief betrokken bij het geven van onderwijs aan co-assistenten, arts-assistenten Interne Geneeskunde en onderwijsblokken van andere specialisaties.

Voor medisch specialisten en huisartsen vervult de afdeling Infectieziekten een belangrijke rol in het verzorgen van bij- en nascholingen waar infectiologische thema’s aan bod komen. Deze vinden plaats in de vorm van: regelmatige Refereeravonden, jaarlijkse Boerhaavecursussen en de tweejaarlijkse cursus Importziekten. 

Tevens is de geaccrediteerde bij- en nascholingscurus: E-learning Antibiotica allergie kosteloos door onze afdeling ontwikkeld en gratis voor deelnemers. In het belang van toenemende aandacht voor Antimicrobial Stewardship.

Research

LUCID Research

Our research mission is to develop new strategies for prevention, diagnosis, and treatment of infections. We aim to develop new vaccines and vaccination strategies. We investigate strategies to prevent antimicrobial resistance. We analyze the immunology and cell biology of infectious diseases and we develop new diagnostics and biomarkers for infectious diseases. Our clinical research activities are embedded in the LUMC Center of Infectious Diseases (LUCID) and specifically in LUCID-Research.

Over de afdeling

Contactgegevens

Bezoekadres

Albinusdreef 2
2333 ZA
Leiden

Polikliniek

Locatie: B2-P
Route: 27
tel: 071 526 18 50
E-mail: infectieziektenpoli@lumc.nl

Vaccinatiepolikliniek

Locatie: B2-R
Route: 27
tel: 071 526 36 36
E-mail: vaccinatiepolikliniek@lumc.nl

Bezoekadres

Albinusdreef 2
2333 ZA
Leiden

Polikliniek

Locatie: B2-P
Route: 27
tel: 071 526 18 50
E-mail: infectieziektenpoli@lumc.nl

Vaccinatiepolikliniek

Locatie: B2-R
Route: 27
tel: 071 526 36 36
E-mail: vaccinatiepolikliniek@lumc.nl

Stafcentrum

Locatie: C5-P
Route: 183
tel: 071 526 26 13

Verpleegafdeling

Locatie: C10-P
Route: 255
tel: 071 526 46 76 / 071 526 38 76

Team

 • Prof. dr. L.G. Visser, internist-infectioloog, Afdelingshoofd Infectieziekten
 • Dr. S.M. Arend, internist-infectioloog, opleider infectieziekten

Team

 • Prof. dr. M.G.J. de Boer, internist-infectioloog
 • Dr. M. Caris, Internist-infectioloog in opleiding
 • Prof. dr. J.T. Van Dissel, internist-infectioloog (emeritus)
 • Dr. G.H. Groeneveld, internist-infectioloog
 • Drs. J.L.J. Hanssen, Internist-infectioloog in opleiding
 • Drs. M.A. Hoogerwerf, internist-infectioloog in op leiding
 • Dr. H. Jolink, internist, infectioloog
 • Dr. L.M.F. Kuijpers, Internist-infectioloog in opleiding
 • Drs. S.G. Kuiper, Internist-infectioloog in opleiding
 • Dr. M.M.C. Lambregts, internist-infectioloog
 • Mw. I. Nellen, Onderzoeksverpleegkundige 
 • Mw. E.M. Van Rijn-Loovens, secretaresse
 • Prof. dr. M. Roestenberg, internist-infectioloog
 • Dr. A.H.E. Roukens, internist-infectioloog
 • Dr. E.F. Schippers, internist-infectioloog
 • Dr. H. Scheper, internist-infectioloog
 • Mw. Dorien van der Sluis, physycian assistant, HIV consulente
 • Mw. Alouette Strik, research verpleegkundige
 • Mw. Ebru Sucu, onderzoeksmedewerker
 • Dr. Jessica Vlot, clinical trial coordinator