Patiëntenfolder

Perifeer Ingebrachte Centraal Veneuze Catheter (PICC)

In deze folder vindt u informatie over het inbrengen van een PICC-lijn , de nazorg en leefregels. Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u deze altijd stellen via onderstaand contactadres.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Algemene interne geneeskunde.

Onze zorg

Wat is Perifeer Ingebrachte Centraal Veneuze Catheter (PICC)?

In overleg met uw behandelend arts wordt bij u een PICC-lijn (Perifeer Ingebrachte Centraal Veneuze Catheter) geplaatst.
De PICC-lijn voorkomt eventuele schade aan uw bloedvaten door veelvoudig inbrengen van infuusnaalden en behandeling. Onder plaatselijke verdoving wordt een dun, flexibel infuusslangetje in het bloedvat van de bovenarm ingebracht.

De meeste patiënten ervaren het inbrengen niet als belastend of pijnlijk. De PICC-lijn kan langere tijd blijven zitten en voorkomt dat u elke behandeling een nieuw infuus moet krijgen. Het uiteinde van de PICC-lijn ligt tot vlakbij het hart. Via deze lijn worden medicatie, bloed en bloedproducten gegeven en er kan ook, zonder u te prikken, bloed door worden afgenomen.

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

U hoeft niet nuchter te zijn. Bloedverdunners zoals Marcoumar en Fraxiparine worden tijdelijk gestopt.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De radioloog kijkt met een echoapparaat of in de rechterbovenarm een bloedvat beschikbaar is. De rechterbovenarm heeft de voorkeur, omdat dit de kortste weg is naar het hart. De radioloog brengt de PICC-lijn in. Na het inbrengen controleert de radioloog met het echoapparaat, of de PICC-lijn op de juiste plek zit.  

De PICC-lijn wordt met een speciale pleister gefixeerd en rondom de insteekopening komt een desinfecterend gaasje. Het geheel wordt afgedekt met een transparante folie. Aan het uiteinde, daar waar het infuus aangekoppeld kan worden, wordt een aan- of afsluitdop geplaatst. 

Duur van de ingreep 

Het inbrengen van de PICC-lijn duurt ongeveer 1 uur.

Wat is de prognose?

Risico’s en mogelijke complicaties 

Soms is het niet mogelijk het bedoelde bloedvat aan te prikken of er een PICC-lijn in op te voeren. In overleg met de arts wordt dan besloten om de procedure opnieuw in te plannen of er wordt naar een alternatief gekeken. In de meeste gevallen verloopt de procedure probleemloos.

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Complicaties die op kunnen treden zijn:

  • Trombose
  • Infectie
  • Bloeduitstorting
Nazorg

Waar moet u op letten na uw onderzoek/behandeling?

Adviezen voor thuis/leefregels 

U kan met de PICC-lijn gewoon douchen. U kunt deze tijdelijk afdekken met een plastic zakje. Is de insteekplaats onder de folie vochtig geworden, dan moet deze opnieuw verzorgd worden.

Baden, zwemmen en saunabezoek worden afgeraden in verband met het risico op infectie. Til niet meer dan 10 kg. Laat geen bloeddruk meten aan de arm, waarin de PICC-lijn zit, deze kan hierdoor verstopt of beschadigd raken. 

Neem contact op met de thuiszorgorganisatie bij de volgende punten: 

  • Bij tekenen van roodheid, zwelling, warmte, pijn, koorts en/of koude rillingen. Dit zijn tekenen van een infectie ter hoogte van de insteekplaats of van de bovenarm. 
  • Wanneer er lekkage is van vocht of bloed naast de PICC, bijv. doordat het afsluitdopje los is geraakt. 
  • Als uw arm/schouder opgezwollen of pijnlijk is na het inspuiten. De positie van de PICC is mogelijk veranderd. 
  • Bij kortademigheid, hoesten of pijn ter hoogte van de borstkas. Dit kan duiden op een luchtembolie. 
  • Laat ook geen bloed afnemen uit deze arm ter hoogte van de PICC-lijn waar men deze zou kunnen aanprikken. 

Verzorging 

De verzorging wordt gedaan door een deskundig verpleegkundige. Deze werkt voor een thuiszorgorganisatie. Hij/zij zal de dagelijkse verzorging van de PICC-lijn op zich nemen.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Als u nog vragen heeft over de verzorging kunt u contact opnemen met de thuiszorgorganisatie die uw PICC- lijn verzorgt. 

Bij complicaties in de avond, nacht of in het weekend kunt u contact opnemen met de huisartsenpost.