Boog, dr. P.J.M. van der

Medisch specialist Nierziekten

Introductie

Na mijn studie Theoretische Natuurkunde ben ik geneeskunde gaan studeren. Momenteel ben ik als  nefroloog werkzaam op de afdeling Nierziekten van het LUMC. Met betrekking tot de klinische patienten zorg ben ik nauw betrokken bij het nier(pancreas) transplantatieprogramma Patientbetrokkenheid is waar ik voor ga.  De afgelopen jaren heb ik verschillende ICT-applicaties ontwikkeld die momenteel ingezet worden binnen het zorgproces (zie bijgaande link).


Beschrijving Onderzoek

Om patienten beter te kunnen betrekken bij hun behandeling hebben we  binnen de afdeling Nierziekten het Medical Dashboard ontwikkeld.

Dit betreft een ICT-programma waarin metingen die patiënten thuis uitvoeren (zoals bloeddruk en gewicht) en gegevens uit het ziekenhuis (zoals bloedwaardes en medicatie) inzichtelijk worden gemaakt via overzichtelijke schermen. Alle metingen zijn zowel door patienten als door de arts in te zien in één overzicht. Tijdens het consult met de arts kunnen patienten samen naar de gegevens kijken en kunnen zij met behulp van deze informatie persoonlijke doelen stellen.

https://www.youtube.com/watch?v=w4mM6F7BP5o

Dit Medical Dashboard is vervolgens als basis gebruikt om een medicatieverificatiemodule te ontwikkelen: medicijnlijsten vanuit ziekenhuis, patient en apotheek worden op slimme wijze geïntegreerd weergegeven. Op basis van dit medicatieverificatie-scherm wordt nu vooraf aan een polibezoek de medicatie door een doktersassistent samen met de patient doorgesproken. De arts verwerkt vervolgens de discrepanties (op indicatie) binnen het EPD.

https://www.youtube.com/watch?v=gUaws5ospXk&feature=youtu.be

Recent is het ook mogelijk gemaakt om huisartsen vanuit hun eigen Elektronisch Patienten Dossier (HIS: Huisarts Informatie Systeem) toegang te geven tot het Medical Dashboard om gegevens van ‘eigen patiënten’ in te zien. Dit biedt de mogelijkheid om gegevens, zoals Voorgeschiedenis, Medicijnen, Allergie, Laboratorium en Conclusie en Beleid’ die standaard in brieven/terugrapportages naar huisartsen verstuurd worden, nu real-time digitaal aan te bieden. Hierdoor heeft de huisarts direct inzicht in de laatste ziekenhuisgegevens van de patiënt.

https://vimeo.com/250432818


Contactgegevens

Leids Universitair Medisch Centrum
Gebouw 1
Kamer C07-36

Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Tel: 071 526 2148

Postzone C7-Q
Postbus 9600
2300 RC Leiden