Patient and care

De afdeling Hematologie van het Leids Universitair Medisch Centrum is een gespecialiseerde afdeling voor de behandeling van patiënten met hematologische ziekten, zoals kwaadaardige aandoeningen van bloed, beenmerg en lymfklieren en meer zeldzame aandoeningen op het gebied van trombose, hemofilie en niet-kwaadaardige bloedziekten.  

Wij geven advies (second opinions) aan internisten en hematologen van elders bij de diagnostiek en behandeling van patiënten met hematologische ziekten. Al deze activiteiten van de afdeling Hematologie vinden plaats binnen de polikliniek Hematologie, de kliniek voor Hematologie en Beenmergtransplantatie, het hemofiliebehandelcentrum, het diagnostisch laboratorium (LSH) en twee laboratoria voor wetenschappelijk onderzoek

De afdeling Hematologie heeft een speciale deskundigheid op het gebied van de behandeling van leukemie, donor stamceltransplantatie voor de behandeling van goedaardige en kwaadaardige hematologische ziekten en van immunotherapie na transplantatie. 

Bij de behandelingen nemen wij deel aan een groot aantal vergelijkende behandelingsprotocollen die onder toezicht staan van nationale en internationale groepen, zoals de EORTC www.eortc.be/  in Europa en HOVON www.hovon.nl/ in Nederland. Aan patiënten die voor onderzoek en behandeling komen bij de afdeling Hematologie wordt meestal gevraagd ook mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek heeft tot doel om de diagnostiek en behandeling van patiënten met hematologische ziekten in de toekomst te verbeteren. 

De ontwikkeling van nieuwe therapeutische interventies wordt ondersteund door bijdragen van het Doelfonds Leukemie van de Bontius Stichting van het LUMC. Bijdragen hieraan worden vanzelfsprekend zeer op prijs gesteld (rekeningnummer IBAN NL35INGB0000115111). De afdeling Hematologie gebruikt het geld van dit fonds voor de financiering van translationeel onderzoek. Dit is het onderzoek dat noodzakelijk is om wetenschappelijke ontdekkingen te vertalen naar nieuwe klinisch toepasbare behandelingsstrategieën.