Patiëntenfolder

WAKZ: Opname en verblijf in het Willem Alexander Kinderziekenhuis

Het Willem-Alexander KinderZiekenhuis    Het WAKZ is onderdeel van het LUMC, een van de zeven academische ziekenhuizen in Nederland. Het is een prettige en kindvriendelijke omgeving voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Er zijn twee kinderafdelingen, afdeling Strand en afdeling Bos. Ook is er een poliklinische afdeling, Kinderpoli Stad, waar ook dagbehandelingen plaatsvinden. Op welke afdeling uw kind wordt opgenomen is afhankelijk van de behandeling. De afdelingen zijn te bereiken via de J-liftkern en bevinden zich op de 6e verdieping van het ziekenhuis. Voor intensievere zorg is er de Intensive Care voor Kinderen op de 4e verdieping.

                                                       

Contactgegevens

Afdeling Strand, Informatiefolder Strand

Locatie: C6-Q, route 649
Telefoon: 071-526 28 16  

Afdeling Bos, Informatiefolder Bos

Locatie: J6-R, route 650
Telefoon: 071-526 36 11  

Intensive Care Kinderen, Informatiefolder ICK

Locatie: J4-Q-57
Telefoon: 071-526 16 77  

Polikliniek Stad, Informatiefolder Kinderpoli Stad

Locatie: J6-Q, route 652
Telefoon: 071-526 28 11

Meer informatie vindt u op www.wakz.nl

Hier kunt u o.a. patiëntenfolders vinden. De folders zijn onderverdeeld in 4 categorieën, namelijk "Van opname tot ontslag"; "Kindercardiologie"; "Kinderstamceltransplantatie" en "Overige folders" (o.a. algemene kindergeneeskunde).

Voordat u naar het WAKZ gaat   

Kinderziektes zoals waterpokken of mazelen kunnen gevaarlijk zijn voor opgenomen kinderen. Daarom is het belangrijk dat u vóór de opname contact opneemt als u denkt dat er kinderziektes in uw omgeving voorkomen. Bijvoorbeeld in uw gezin of op de school van uw kind(eren).  

Wat neemt u mee voor uw kind?

 • Gebruikt uw kind medicijnen? Neem die dan mee van huis in de originele verpakking

(Het komt namelijk voor dat niet alle medicijnen op voorraad zijn en de arts/ verpleegkundige heeft meteen een goed overzicht van het medicijngebruik van uw kind)

 • Als uw kind een dieet volgt, neem dan het dieetvoorschrift mee
 • Heeft uw kind speciale voeding nodig? Neem deze voeding dan mee
 • Kleding en ondergoed
 • Schoenen/sloffen
 • Toiletartikelen (handdoeken, washandjes of luiers hoeft u niet mee te nemen)
 • Een knuffel, dekentje of kroellap of speelgoed waaraan uw kind gehecht is. Zo heeft uw kind iets vertrouwds bij zich.
 • Eigen fles en/of speen
 • Eventueel een slaapzak voor kinderen van 0 tot 2 jaar

Voorbereiding

De opname van uw kind in het WAKZ kan onverwachts (acuut) zijn en volgens afspraak plaatsvinden. Op een geplande opname kunt u uw kind op verschillende manieren voorbereiden.   

Kinderboeken  

Er zijn verschillende kinderboeken die u ter voorbereiding kunt lezen met uw kind:   

 • Nijntje in het ziekenhuis (2-4 jaar), Dick Bruna 
 • Hartsvriendjes, avonturen van Kris Krokodil (vanaf 4 jaar). Te bestellen via de Hartstichting. Voor kinderen die een hartoperatie moeten ondergaan.
 • De koning van het ziekenhuis (vanaf 4 jaar), Stefan Boonen  
 • Lucas en de slaapdokter (vanaf 4 jaar), Stefan Boonen 
 • Bezoekuur (vanaf 8 jaar), Christa Carbo 
 • Auww! (vanaf 9 jaar), Veronica Hazelhoff

Meer informatie

 • Op de WAKZ-website staat veel informatie over het WAKZ en wat u kunt verwachten.

 • Aanvullend kunt u bij vragen zich richten tot de Medisch Pedagogische Zorg via pedagogischezorgwakz@lumc.nl of telefonisch op 071-5263864

 • Het is ook handig om de website van stichting kind en ziekenhuis te bekijken.

  • Hierop staan ook tools en informatie over het voorkomen van pijn, angst en dwang bij kinderen in de medische zorg, zie traumavrije kindzorg.

 • Hospital Hero maakt een bezoek aan het ziekenhuis minder spannend. De app bereidt kinderen en hun ouders voor en biedt afleiding tijdens het bezoek. Download nu gratis de Hospital Hero app in de App-Store (Apple)/ Google Play Store. Voor meer informatie zie ook www.hospitalhero.nl

Dag van opname

Inschrijving

Het inschrijven van uw kind kunt u doen in de centrale hal van het LUMC. Hiervoor zijn de volgende gegevens nodig:

 • Geldig legitimatiebewijs van uw kind, zoals een paspoort of ID-kaart.
 • Verzekeringsbewijs (een pasje, bewijs van inschrijving of polisblad van de zorgverzekeraar)
  • Als uw kind pasgeboren is, moet u hem of haar eerst aanmelden bij de zorgverzekering. U krijgt dan van de verzekeraar een polisnummer. Geef dit nummer door aan de secretaresse van de afdeling als dat al bekend is tijdens de opname. Wilt u het na de opname doorgeven bij de medische administratie via 071-526 26 75.

  Naam en adres van uw huisarts of verwijzer

 • Naam en adres van uw apotheek
 • Naam en adres van uw consultatiebureau of de jeugdgezondheidszorginstelling
 • De LUMC- inschrijfkaart, als uw kind al bekend is in het LUMC

Bij een spoedopname kunt u deze papieren later meenemen naar de verpleegafdeling. De verwijzend (huis)arts ontvangt een bericht van uw opname en als uw kind weer naar huis mag.  

Op de afdeling

Bij een geplande opname krijgt u een mail, waarin staat beschreven op welke afdeling uw kind wordt opgenomen, op welke dag en hoe laat u op de afdeling moet zijn.

De secretaresse of (kinder)verpleegkundige ontvangt u en uw kind op de dag van de opname op onze afdeling. Zij brengt jullie naar de kamer. Daar geeft ze informatie over de opname en vertelt ze wat er verder allemaal gaat gebeuren.

Opnamegesprek

De (kinder)verpleegkundige stelt u bij de opname allerlei vragen om de gewoontes van uw kind te leren kennen. Natuurlijk kunt u ook alles vragen aan deze (kinder)verpleegkundige over het verblijf in het ziekenhuis. 

Ze vraagt ook altijd naar wie de contactpersoon is. Bij kinderen zijn dit eigenlijk altijd de ouders. In verband met de privacy van uw kind wordt informatie over uw kind alleen aan u als ouders gegeven.

Waar kan uw kind niet tegen? (allergie)

Het is voor de artsen en verpleegkundigen belangrijk om te weten voor welke stoffen of geneesmiddelen uw kind allergisch of overgevoelig is. Dan kunnen zij daar rekening mee houden bij de behandeling.   

Medicijnen   

We willen graag weten of uw kind medicijnen gebruikt. Een medewerker van de apotheek van het LUMC belt u hierover vlak voor of tijdens de opname. Ook de arts en verpleegkundige zullen hierover vragen stellen. Vertel zoveel mogelijk hoe u dit thuis doet, dan kan daar rekening mee gehouden worden.

Het kan zijn dat uw kind voor een operatie of onderzoek bepaalde medicijnen niet mag nemen. Als dit het geval is, hoort u dit op tijd.

Bij ontslag bespreekt de arts of iemand van de apotheek welke medicijnen uw kind mee naar huis krijgt. De apotheek vertelt ook hoe u dit het beste aan uw kind kunt geven en hoe u de medicatie moet bewaren.

Polsbandje   

Uw kind krijgt een polsbandje met zijn of haar naam, geboortedatum, patiëntnummer en de naam van de afdeling. Dit polsbandje moet uw kind altijd dragen tijdens het verblijf in het LUMC. Zo weten we altijd wie hij of zij is. Bij medisch handelen, zoals bijvoorbeeld een operatie, wordt n.a.v. de gegevens op het polsbandje, de veiligheidscheck uitgevoerd.

MijnLUMC

Het LUMC legt de gegevens van uw kind vast in een online patiëntendossier. U mag het medisch dossier altijd inzien, zie voor meer informatie Medisch dossier inzien. Voor een deel kan dit ook via mijnLUMC:

Hier staat alle informatie op één plek. Van een overzicht van afspraken en brieven tot aan uitslagen en belangrijke informatie over het zorgtraject. Ook kunt u daar herhaalrecepten aanvragen en contact opnemen met de zorgverlener van uw kind. Meer informatie vindt u op: website over mijnLUMC.

Hoe krijg ik toegang tot mijnLUMC van mijn kind?

Als gezaghebbend ouder of voogd kunt u een machtiging aanvragen voor inzage in de mijnLUMC-omgeving van uw kind. Vul het machtigingsformulier volledig in. Geef deze af bij de balie van de polikliniek waar uw kind onder behandeling is. U vindt het machtigingsformulier en de handleiding hieronder.

Narcose en de operatie

Soms is het nodig dat uw kind onder narcose gaat voor een operatie of voor een onderzoek.

Dit doet de anesthesioloog (slaapdokter). Ook houdt hij of zij uw kind goed in de gaten door op de hartslag en ademhaling te letten. Zie voor meer informatie de website: Narcose en anesthesiologie  

Voor de opname wordt u gebeld door de afdeling anesthesie. U krijgt dan meer informatie over hoe de narcose gaat en welke voorbereiding nodig is.

Let op!Als er iets verandert in de gezondheid van uw kind na dit telefoongesprek, laat het dan weten aan de verpleegkundige op de dag van opname. Dit kan bijvoorbeeld gaan over een bezoek aan de huisarts of een ziekenhuis, veranderingen in medicijnen, hoge koorts of verkoudheid vlak voor de opname.  

Nuchter

Het is belangrijk dat uw kind nuchter is voor de narcose. Dit betekent dat uw kind 6 uur van tevoren niets gegeten mag hebben, zodat de maag goed leeg is. Ook mag uw kind niet alles drinken.

Wat mag niet? => 6 uur voor de operatie

 • Vaste voeding (zoals brood)
 • Flesvoeding
 • Drinken, dat er niet helder uitziet (zoals melkproducten) 
 • Sondevoeding 

Geef dit niet aan uw kind in de 6 uur voor de opname tijd.

Wat mag wel?

 • Heldere dranken (water, thee, appelsap, limonade)

Tot 2 uur voor de operatie mag uw kind vrij drinken, daarna alleen wat slokjes.

De verpleegkundige vertelt u hoeveel uw kind nog mag drinken als u eenmaal op de afdeling bent.

Borstvoeding?

Dit mag tot 4 uur voor de operatie, bespreek het tijdstip met uw verpleegkundige.

Algehele narcose   

Kinderen gaan tijdens een operatie en bij bepaalde onderzoeken bijna altijd onder algehele narcose (anesthesie). Dit betekent dat het lijkt alsof uw kind slaapt, zolang de operatie/ het onderzoek duurt. Uw kind zal zich hier later ook niets van herinneren.   

Een kind kan op twee manieren onder narcose. De anesthesioloog bespreekt voor de operatie op welke manier uw kind onder narcose zal gaan:  

 • Via een kapje

Dit gebeurt bij jonge kinderen. Het infuus wordt geplaatst wanneer uw kind onder narcose is.

 • Via een infuus

Als een kapje niet kan, vanaf 4-5 jaar dan krijgen kinderen meestal narcose via een infuus. Van tevoren krijgt uw kind dan verdovende zalf op beide handen en/of op de elleboogplooien. Hierdoor voelt uw kind het plaatsen van het infuus minder.

Operatiekamer en verkoeverkamer   

U mag als ouder onder begeleiding van een verpleegkundige of medisch pedagogisch zorgverlener mee naar de operatie- of onderzoekskamer. U krijgt speciale kleding aan over uw eigen kleding en blijft bij uw kind totdat hij of zij onder narcose is. Daarna wordt u weer teruggebracht naar de kamer van uw kind op de afdeling.

Na de operatie gaat uw kind naar de ‘verkoeverkamer’ (uitslaapkamer) of in bepaalde situaties naar de Intensive Care Kinderen. Hier kan uw kind wakker worden uit de narcose en houden gespecialiseerde verpleegkundigen uw kind in de gaten. Als uw kind op de uitslaapkamer of op de ICK is dan brengt iemand van de afdeling u hiernaar toe.

Als uw kind pijn heeft of misselijk is, dan krijgt uw kind hiervoor extra medicatie.

Als uw kind op de uitslaapkamer is, haalt de verpleegkundige jullie op om terug naar de afdeling te gaan, zodra uw kind voldoende wakker is.

Ouderparticipatie  

Vanzelfsprekend gaat de zorg en waar mogelijk de opvoeding van uw kind gewoon door in het ziekenhuis. Daarvoor hanteren we het ouderparticipatie beleid. We betrekken ouders in de zorg voor hun kind en geven hen regie voor hun (opgenomen) kind daar waar mogelijk. U kunt bijvoorbeeld dag en nacht bij uw kind zijn en u kunt altijd mee naar onderzoeken of een operatie.

Bovendien worden medische beslissingen en specialistische zorg voor uw kind, altijd in overleg met u genomen.

De zorg voor uw kind

Als ouder zorgt u zoveel mogelijk zelf voor uw kind tijdens de opname, denk hierbij aan wassen, aankleden, tanden poetsen, eten en drinken, naar bed brengen.

Het toedienen van medicijnen en andere specifieke verpleegtechnische handelingen (zoals het geven van sondevoeding, wondverzorging e.d.) vallen onder de verantwoordelijkheid van de verpleegkundige. Als u dit al thuis deed dan maakt de verpleegkundige met u hierover afspraken.

Omdat u als ouder uw kind goed kent, bent u vaak de eerste die merkt dat er iets niet in orde is. Aarzel niet om de verpleegkundigen in te lichten als je denkt dat je kind pijn heeft, of naar uw idee ‘vreemd’ reageert.

Jullie kennen je kind het beste en daarom is uw aanwezigheid belangrijk voor de veiligheid, ontwikkeling en veerkracht van uw kind. 

Rooming in

Eén ouder kan blijven slapen op de kamer van uw kind. Op de Intensive Care Kinderen is rooming-in alleen onder bepaalde voorwaarden mogelijk.   

Bent u kraamvrouw, dan kan in overleg met de verpleegkundige, ook vader inroomen. Dit kan alleen als er ruimte is op de afdeling en gedurende de eerste 7 dagen na de geboorte.

Kunt u niet zelf bij uw kind zijn dan is het altijd mogelijk om een ander vertrouwd persoon bij uw kind te vragen. Het is fijn als u aan de verpleging laat weten wanneer u (even) weggaat en wie er bij uw kind aanwezig is.

Als u samen met uw kind tijdens de opname van de afdeling af wilt, doe dit dan in overleg met de verpleegkundige. Er kan dan rekening gehouden worden met onderzoeken, medicatie of het bezoek van een arts.

Bezoek

Uiteraard is bezoek welkom, de afspraken hierover verschillen per afdeling en zijn afhankelijk van de situatie en ziekte van uw kind. Hierover wordt u op de afdeling geïnformeerd.

Broertjes en zusjes zijn altijd welkom, maar het is wel belangrijk om te overleggen met de verpleegkundigen als er contact is geweest met kinderziektes of als zij zelf ziek zijn. Kinderziektes, zoals waterpokken, mazelen of rodehond kunnen namelijk gevaarlijk zijn voor opgenomen kinderen.

Bij kinderen onder de 12 jaar wordt er geen ander bezoek toegelaten, als u als ouders (of vervangend verzorger) zelf niet aanwezig bent. 

Veiligheid

Veiligheid is erg belangrijk. Houdt u zich aan de onderstaande veiligheidsmaatregelen om het risico van ongelukken te verkleinen tijdens de opname van uw kind.

 • De hekken van een wiegje of hooghekkenbed moeten altijd omhoog zijn als u niet naast het bed bij uw kind aanwezig bent. Bij opname laat de verpleegkundige zien hoe dit werkt.
 • Let op dat er geen grote stukken speelgoed in bed achterblijven wanneer uw kind alleen is. Het kind zou hierop kunnen gaan staan en alsnog over het hek kunnen klimmen. Wees ook voorzichtig met kleine en scherpe voorwerpen in bed.
 • Laat geen medicijnen op de kamer achter waar uw kind of jonge bezoekers bij kunnen. 
 • We werken in het WAKZ volgens het principe van Veilig slapen. Het is niet altijd mogelijk om alle richtlijnen te volgen doordat uw kind bijvoorbeeld te ziek is. In dit geval gaat de zorg en het comfort van uw kind voor het ‘Veilig Slapen’. 

Voor meer informatie rondom veiligheid in het WAKZ verwijzen we u naar de folder: Een veilig verblijf in het LUMC. Dat doen we samen!

Nachtsluiting kinderafdelingen    

De kinderafdelingen zijn in verband met veiligheid van 20.00-07.00 uur afgesloten. U krijgt een ouderpasje, waarmee u toegang heeft tot de afdeling. Deze moet u elke 24 uur activeren. Dit kan bij de kaartlezer op de ontvangstbalie van de afdeling.  

Voorzieningen LUMC

In het LUMC zijn diverse voorzieningen en diensten, zoals een restaurant en koffiecorner, winkels, tolken, WIFI en een Patiëntenservicebureau (PSB). Ook zijn er psychologen, medisch maatschappelijk werkers en geestelijk verzorgers. Ga naar: Voorzieningen en diensten in het LUMC. Hier vindt u ook informatie over o.a. parkeren, post, automaten en de apotheek in het LUMC.

Maaltijden   

 • Tijdens de opname krijgt uw kind 3 keer per dag een maaltijd. Ook komen de servicemedewerkers langs met drinken. De menukaart ligt op de kamer. Bekijk hier het kindermenu en de kinderbroodplank.

 • Ontbijt: rond 08.00 uur

De ouder die blijft slapen krijgt ook ontbijt van de brood- en buffetwagen.

 • Drinken: rond 10.00 uur.
 • Lunch: rond 12.00 uur.
 • Drinken: rond 14.00 uur.
 • Diner: tussen 17.00 en 17.30 uur.

’s Ochtends wordt de bestelling opgenomen voor het avondeten door de servicemedewerker.

 • Drinken: rond 19.00 uur

Maaltijden voor ouders

Als ouder zorgt u zelf voor uw maaltijden tijdens het verblijf. U kunt eten/ drinken van thuis meenemen en bewaren op de kamer van uw kind of in de koelkast van de ouderkamer (voorzien van naam + kamernummer). En u kunt als ouder tegen betaling ook een warme maaltijd bestellen, bekijk hier de menukaart,

Voor meer informatie kunt u de flyer Bezoekersmaaltijden bekijken.

Restaurant

Tot slot bevindt zich op de 2e etage van het LUMC een koffiecorner en een restaurant, zie LUMC-restaurant voor de openingstijden.

Kolven

U kunt natuurlijk op de kamer van uw kind kolven, neem hiervoor uw eigen kolfapparaat en kolfset(s) mee. 

Op de afdeling zijn enkele dubbelzijdige Medela-kolfapparaten beschikbaar. De kolfsets die hiervoor nodig zijn kunt u kopen op de afdeling, de verpleegkundige kan u hierbij helpen.

Er zijn twee afgesloten kolfruimtes (met kolfapparaat) aanwezig op het Duin, u kunt hiervoor de sleutel op de afdeling halen aan de balie.

Op de 2e verdieping van het LUMC bestaat de mogelijkheid om een kolf te huren. De 24/7 kolfverhuurautomaat bevindt zich naast het restaurant.

Voorzieningen WAKZ

Ronald McDonald Huis  

Dichtbij het LUMC is het Ronald McDonald Huis. Dit huis biedt onderdak aan ouders en broertjes en zusjes van zieke kinderen die in het WAKZ worden behandeld. U betaald hiervoor een kleine bijdrage. Enkele verzekeringsmaatschappijen vergoeden de kosten voor dit verblijf. Dit kunt u nagaan bij uw zorgverzekeraar. Als u niet de financiële middelen hebt om de kosten van het verblijf te betalen, kunt u overleggen met het medisch maatschappelijk werk.   

Alleen medewerkers van het WAKZ kunnen een kamer voor u regelen. Mocht u vragen hebben over de overnachtingsmogelijkheden, dan kunt u contact opnemen met de verpleegafdeling waar uw kind wordt opgenomen. Zie voor meer informatie de folder over de 'Huisregels van het RMD'. 

Ouderkamer voor ouders 

Er is een ouderkamer in de buurt van de afdeling, op het 'Duin'. Hier kunt u zich even terugtrekken in een huiselijke omgeving. In de keuken van de ouderkamer kunt u eten en drinken bewaren, ook in de koelkast. Noteer altijd de naam van uw kind en het kamernummer en de datum op uw eten/ drinken. Er staat ook een koffieautomaat en een magnetron, waar u gebruik van kunt maken.

De ouderkamer is alleen bestemd voor ouders en niet voor uw kind(eren) of ander bezoek, lees hier meer over in de folder 'Regels in de ouderkamer.'

De ruimte is in beheer van Stichting Ronald McDonald Huis en vrijwilligers zorgen dat alles goed is geregeld.

School (educatieve voorziening)   

Op verzoek van de eigen school kan uw kind onderwijsbegeleiding krijgen. Kinderen van de basisschool en het voortgezet onderwijs kunnen hiervan gebruikmaken. De onderwijsbegeleiding kan op verschillende manieren plaatsvinden: in een klaslokaal, individueel, met andere kinderen of aan bed. De begeleidingsduur per dag varieert per kind, afhankelijk van de situatie.  

Patiëntenkamer

Televisie   

Bij alle bedden hangt een televisie waar u en uw kind gratis gebruik van kunnen maken.

Tevens is het mogelijk om zelf een televisie mee te nemen, bijvoorbeeld om een gameconsole aan te kunnen sluiten. Let op! U bent als ouder zelf verantwoordelijk voor eventuele schade opgelopen aan de TV tijdens de opname (door; omvallen, omstoten of anderszins). Kosten zijn dan ook voor uw eigen rekening.

De TV moet dusdanig in de kamer zijn geplaatst dat ten alle tijden de werkzaamheden van het personeel veilig kunnen worden uitgevoerd. De ruimte in de kamer is beperkt, kijk samen met uw kind en in overleg met de medewerkers van de afdeling waar deze geplaatst kan worden.

Schoonmaak en onderhoud doet u als ouder zelf.

I-Pad   

Naast elk bed is een oplaadpunt voor een I-Pad. Mocht uw kind gebruik willen maken van een WAKZ I-Pad vraagt u hier dan naar bij de verpleegkundige. Gedurende de opname bent u verantwoordelijk voor de I-Pad en aansprakelijk voor diefstal of zoek raken van het apparaat

Ruimtes

Tienerkamer   

Op C6, afdeling Strand, bevindt zich een tienerkamer. Deze ruimte is speciaal ingericht voor tieners. Hier kunnen zij even tot rust komen, televisie kijken, spelletjes doen, gebruik maken van internet of spelcomputer. De ruimte is niet bedoeld voor ouders maar vrienden zijn wel welkom. Vraag ernaar bij uw medisch pedagogisch zorgverlener (MPZ)

Kinderdaktuin   

De Kinderdaktuin is onderdeel van de Ronald McDonald Huiskamer en bevindt zich op het 'Duin'. Het is een ruime speelplek, waar de opgenomen kinderen, hun broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes – zowel binnen als buiten – kunnen spelen. De Kinderdaktuin is dagelijks open. Openingstijden en werkwijze leest u op de website van het Ronald McDonald Huis Leiden.

Overige

Kindertelevisie   

Op de Kinderdaktuin is de televisiestudio van de KidzFlitz. De kinderen kunnen helpen bij het maken van een filmpje op maandag en woensdag. Bijvoorbeeld door te acteren, te dansen, iemand te interviewen of zelf geïnterviewd te worden. Ook kunnen ze helpen met de techniek. De filmpjes worden vanuit de studio tijdens de wekelijkse live-Bingo uitzending getoond (via een intern kanaal). Een gast vertelt in het programma over zijn of haar beroep of talent. Iedereen die wil kan meedoen. Kinderen kunnen in de studio aanwezig zijn, of op de afdeling kijken en actief meedoen via de telefoon. Heeft u vragen over Studio KidzFlitz, dan kunt u terecht bij de medewerkers van de studio of de MPZ (Medisch Pedagogisch Zorgverlener).   

(Social) media en internet

Steeds meer ouders en patiënten houden een website bij op internet. Dit om familie en vrienden op de hoogte te houden over het verloop van de ziekenhuisopname en behandeling. Het is niet toegestaan om namen te noemen of foto’s van medewerkers op dit soort websites te plaatsen zonder toestemming van de persoon in kwestie. Dit vanwege de privacy van onze medewerkers. Hetzelfde geldt voor mediakanalen als Facebook, Instagram en Twitter.    

Ons team

Het team van het WAKZ willen het verblijf van u en uw kind zo aangenaam mogelijk maken:

 • Het team van de artsen, waaronder medisch specialisten, arts-assistenten, co-assistenten

 • Het team van (kinder)verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en physician assistants.

 • Het medisch-psychosociaal team, waaronder medisch maatschappelijk werkers, medisch-pedagogisch zorgverleners, psychologen, psychiaters en leerkrachten van de ziekenhuisschool.

 • Het managementteam, verpleegkundig- en medisch manager, teamleiders en verpleegkundig experts.

 • Wetenschappelijk onderzoekers die met wetenschappelijk onderzoek de zorg voor kinderen proberen te verbeteren.

Ondersteunende medewerkers, waaronder diëtisten, dokters-/polikliniekassistenten, secretaresses, (kinder)fysiotherapeuten, stamcelcoördinatoren, planner- en opnamecoördinatoren, servicemedewerkers, huishoudelijk medewerkers en geestelijk verzorgers.

Ontslag

Wij proberen om ouders/verzorgers minimaal één dag van tevoren op de hoogte te brengen van het ontslag van hun kind. Het komt weleens voor dat de arts op de dag zelf beslist dat uw kind naar huis mag. Ook is het mogelijk dat de toestand van uw kind onverwacht zo verandert, dat een gepland ontslag niet kan doorgaan.     

Informatie

Als het nodig is, worden poli-afspraken, medicatie, materialen en/ of thuiszorg geregeld, de verpleegkundige zal hier u meer over vertellen.

De arts en de verpleegkundige vertellen u ook waar u thuis op moet letten en uw kind krijgt soms leefregels mee. Deze kunt u nalezen in MijnLUMC. Tijdens een ontslaggesprek met de verpleegkundige wordt de opname van uw kind geëvalueerd. Als u nog vragen heeft over de begeleiding van uw kind thuis, kunt u dat tijdens dit gesprek doen.

In de afronding van de opname kan de medisch pedagogisch zorgverlener ook een rol spelen in de nazorg. Zij kan ingaan op pedagogische hulpvragen rondom de opname en de overgang naar de thuissituatie. Zij zijn altijd bereid vragen van ouders te beantwoorden, zowel telefonisch of via fysiek contact. 

Zie ook de 'Ontslagfolder van het WAKZ'

Reacties van uw kind na de opname   

Het kan voorkomen dat uw kind, als reactie op de opname, thuis tijdelijk ander gedrag vertoont dan u gewend bent. Zo hebben sommige kinderen de eerste weken na de opname soms slaapproblemen of zijn ze angstig als ze u even niet zien. Dit is vaak een manier van het kind om alle indrukken van de ziekenhuisopname te verwerken. Het helpt om hier met uw kind over te praten, bijvoorbeeld aan de hand van een boekje.   

Op de website kunt u de folder: 'Thuis verder' bekijken, hierin staat hoe u kunt omgaan met deze ‘ziekenhuisreacties’. Als de problemen na verloop van tijd niet verminderen, kunt u dit bespreken met de kinderarts of medisch pedagogisch zorgverlener tijdens een poli-bezoek of met uw huisarts.    

Regelgeving bij kinderen   

Een belangrijke wet in de zorgverlening is de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). In deze wet staan onder andere de rechten en plichten van patiënten en hulpverleners. Belangrijke onderwerpen in deze wet zijn ‘de informatieplicht’ en ‘het geven van toestemming’. In het ziekenhuis noemen we dit ‘informed consent’. Het geven van informatie (de informatieplicht) betekent dat patiënten van de hulpverlener alle informatie krijgen over hun medische behandeling en/of onderzoek.    

Ook bespreekt de arts andere zaken met u en uw kind. Bijvoorbeeld de te verwachten risico’s en de gevolgen daarvan voor de gezondheid van uw kind, de mogelijke andere behandelingsmogelijkheden en de vooruitzichten.   

Toestemmingsvereiste  

Hulpverleners moeten voor elke medische handeling die ze uit willen voeren bij uw kind toestemming vragen aan u als ouder. Dit heet de toestemmingsvereiste. U heeft van uw arts de informatie gekregen om tot een juiste beslissing te komen.  

Er zijn handelingen die onderdeel zijn van de totale behandeling waarvoor u toestemming gegeven hebt. Bijvoorbeeld standaard bloedafnames en het inbrengen van infusen. De artsen en verpleegkundigen gaan ervanuit dat zij zonder tegenbericht uw toestemming voor deze handelingen hebben. Ook in spoedeisende situaties zullen zij eerst in het belang van uw kind handelen. Daarna stellen zij u hiervan op de hoogte.   

Kinderen tot 12 jaar

Kinderen tot 12 jaar mogen niet zelf beslissen over hun medische behandeling. Dit betekent dat u als ouders de informatie krijgt. Aan uw kind (ook als het heel jong is) wordt natuurlijk wel op een begrijpelijke manier uitgelegd wat er gaat gebeuren.   

Kinderen tussen 12 en 16 jaar

Voor kinderen tussen de 12 en 16 jaar wordt ervan uitgegaan dat zij hun eigen situatie kunnen overzien en een eigen mening hebben. Daarom is voor een behandeling zowel van de ouders als van het kind toestemming nodig. Wanneer ouders en kind het niet met elkaar eens zijn zal de hulpverlener over het algemeen doen wat het kind vraagt. Dit onder de voorwaarde dat hij of zij het kind voldoende in staat acht deze beslissing te nemen.   

Kinderen vanaf 16 jaar

In de WGBO worden kinderen vanaf 16 jaar gelijkgesteld aan volwassenen. Zij beslissen dus zelf over hun medische behandeling.     

Bloedtransfusie    

Het is mogelijk dat uw kind tijdens de opname bloed toegediend krijgt. Voor meer informatie over bloedtransfusies, zie de Folder:"Bloedtransfusie" Het bloed komt van de Stichting Sanquin, zie voor meer informatie: "Bloed krijgen".

Bij eventuele onduidelijkheden kunt u terecht bij een van de artsen of verpleegkundigen die bij de behandeling van uw kind betrokken zijn. Voor meer informatie rondom rechten van het kind en regelgeving verwijzen we u naar Stichting kind en ziekenhuis.

Verbeterpunten of klachten   

Het LUMC streeft ernaar dat u als ouder van een patiënt tevreden bent. Daarom horen wij graag uw opmerkingen of tips. Deze kunnen voor ons een signaal zijn om dingen te verbeteren.

U kunt dat doen via de Betermeter, een uitnodiging die u krijgt per mail of via MijnLUMC.

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de behandeling van uw kind. Wij stellen het op prijs als u probeert uw klacht te bespreken met de direct betrokkene(n).

Vindt u het moeilijk of weet u niet bij wie u moet zijn, kijk dan op de website: 'Uw ervaring, rechten en zorgkosten.' Hier kunt u onze klachtenprocedure bekijken en een klacht indienen.

Samenwerkingen 

LUMC Vrienden Stichting    

Overheid en zorgverzekeraars helpen voor een groot deel mee bij de financiering van de zorg in het WAKZ. Maar voor ontspanning voor kinderen, een kindvriendelijke uitstraling van de afdelingen en goede begeleiding van ouders zijn vaak aanvullende middelen nodig. Daar is de LUMC Vrienden Stichting voor. De vrienden zijn onder meer bedrijven, particulieren en fondsen. Dankzij giften van hen financieert de Stichting projectaanvragen vanuit het ziekenhuis en worden bijzondere wensen mogelijk! Een goed voorbeeld hiervan is de Kindertelevisie. Lees meer over de LUMC-vrienden-stichting.

Stichting Ronald McDonald Huis Leiden   

Het onderhoud aan en verzorging van het Ronald McDonald huis en de Ronald McDonald Huiskamers en Daktuin in het WAKZ worden gefinancierd door Stichting Ronald McDonald Huis Leiden. Lees meer over het RonaldMcDonaldinderfonds.    

Social media

Volg het WAKZ op social media:

Facebook

Instagram

Linkedin

Zie voor de website van het Willem Alexander Kinderziekenhuis: www.wakz.nl