Intensive Care - Kinderen

Deze folder geeft u informatie over het verblijf van uw kind op de Intensive Care Kinderen (ICK), onderdeel van de afdeling Intensive Care. Meer informatie vindt u op www.lumc.nl. De locatie en contactgegevens van de afdeling vindt u onder aan deze folder. 

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Intensive Care.

Team

Op de ICK worden kinderen opgenomen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. 

Op de ICK werkt een team van artsen en verpleegkundigen, ondersteund door zorgassistenten en een secretaresse. Ze werken samen met andere medisch specialisten en ondersteunende diensten zoals fysiotherapie, maatschappelijk werk, geestelijke verzorging, psychologie en diëtetiek.

De contactpersonen mogen ons dag en nacht bellen voor informatie over uw kind. We vragen u liefst niet te bellen tussen 7.30 en 8.00 uur, 15.00 en 15.30 uur en 22.45 en 23.15 uur omdat de verpleegkundigen dan de dienst overdragen aan elkaar.   

Als het druk is kunnen we niet altijd snel de telefoon beantwoorden. We vragen hiervoor uw begrip en verzoeken u het later opnieuw te proberen.  

Het medisch team bestaat uit kinder-IC-artsen (intensivisten), fellows (intensivisten in opleiding) en arts-assistenten. Zij bepalen het medische beleid voor uw kind. Een arts heeft een gesprek met u bij opname, daarna zijn de gesprekken afhankelijk van het ziektebeloop. Wanneer u vragen heeft over de ziekte of de behandeling van uw kind, kunt u vragen om een afspraak voor een gesprek met een arts.  

We streven er zo veel mogelijk naar dat een vast toegewezen arts uw eerste aanspreekpunt is, deze zal zo veel mogelijk de gesprekken met u voeren.  

Bij de balie op de ICK hangt een bord waarop u kunt lezen welke verpleegkundige voor uw kind zorgt en welke artsen er dienst hebben.  

Als uw kind een langere periode op de ICK blijft, dan krijgt hij/zij twee EVV’s (Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundige) toegewezen. Zij hebben samen met de vaste gespreksarts een coördinerende rol in de totale zorg voor uw kind. De EVV’s zorgen vaak voor uw kind, maar niet noodzakelijk altijd.  

Parkeren

U kunt uw auto parkeren in de parkeergarage van het LUMC. Als uw auto langer dan 4 uur in de parkeergarage staat dan kunt u gebruik maken van de kortingsregeling. Vraag hiernaar bij de ontvangstbalie in de centrale hal of bij de verpleegkundige op de afdeling. 

Bezoek 

De bezoektijden voor ouders/verzorgers zijn tussen 8.00 en 12.00 uur; en tussen 14.00 en 22.00 uur. Door de ruime bezoektijden kunt u op bezoek komen op een voor u geschikt tijdstip.

Bij bezoek van andere familieleden en vrienden moet altijd één van de ouders/verzorgers aanwezig zijn. Een ouder/verzorger mag maximaal twee bezoekers meenemen. Om de rust van het zieke kind te garanderen, is bezoek van anderen dan de ouders/verzorgers zelf gelimiteerd tot 30 minuten. Overleg met de verpleegkundige over een geschikt tijdstip. Wij verzoeken u niet in de gang op de IC te blijven wachten, maar ga naar de algemene wachtruimte H-04 of het Leidse Plein voor familieleden en de ouderzitkamer voor ouders.

Broertjes en zusjes boven de 1 jaar mogen mee op bezoek komen, op voorwaarde dat ze waterpokken hebben gehad, niet verkouden zijn en gevaccineerd zijn volgens het Rijksvaccinatieprogramma, zie
www.rijksvaccinatieprogramma.nl. Overleg bij twijfel altijd met de verpleegkundige. 

Tussen 12.00 en 14.00 uur is er geen bezoektijd, wij streven dan naar een rustmoment voor de kinderen. Ouders/verzorgers mogen blijven tijdens het rustuur, maar wij verzoeken u in dat geval de kamer niet te verlaten, de rust te bewaren en het kind te laten rusten. 

We bieden ouders/verzorgers de mogelijkheid om te helpen bij het wassen ’s morgens tussen 8.30 en 9.30 uur. Overleg dit de dag van tevoren met de verpleegkundige.

Als ouders/verzorgers mag u vaak tijdens de zorg of behandeling bij uw kind blijven, ook bij ingrijpende en kritieke situaties. Bij procedures die onder steriele omstandigheden worden uitgevoerd, vragen wij u de kamer te verlaten. Soms oordeelt de arts of verpleegkundige om een andere reden dat het nodig is dat u de afdeling verlaat. Wij bespreken dit met u en rekenen hierbij op uw medewerking. 

Bezoek kan gebruik maken van de algemene wachtruimte van de Intensive Care op locatie H-04. De wachtruimte biedt maar beperkt plaats voor bezoekers, we rekenen daarom op uw medewerking en vragen u de aanwijzingen van de IC-medewerkers te volgen. 

Neemt u met niet meer dan 6 bezoekers per patiënt in de wachtruimte plaats en verlaat de wachtruimte na afloop van de bezoektijden. Grotere groepen bezoekers en bezoekers buiten de bezoektijden kunnen gebruik maken van de algemene voorzieningen op het Leidse Plein op de tweede etage.

In overleg met de IC-medewerkers kunt u voor beperkte duur gebruik maken van de gespreksruimtes op de afdeling. Het LUMC biedt tevens beperkte mogelijkheid tot overnachten in het ziekenhuis.  

Omgangsregels 

Zowel van onze medewerkers als van bezoekers verwachten wij correct gedrag. Wij benaderen u met respect, wij vragen dit ook van u.

We begrijpen dat een ziekenhuisopname stress kan opleveren bij de patiënt en de familie en dat zaken niet altijd lopen zoals u zou willen. Bespreek dit met de IC-medewerkers. We kunnen echter geen verbale of fysieke agressie accepteren. Zo nodig schakelen wij de beveiliging in bij incidenten. U kunt in dat geval van de afdeling verwijderd worden en mogelijk een toegangsverbod krijgen.  

Hygiëneregels op de Intensive Care  

Patiënten op de Intensive Care zijn vaak erg ziek en hebben een verminderde afweer tegen infecties. De bacteriën die deze infecties veroorzaken, zijn steeds vaker ongevoelig voor veelgebruikte antibiotica, waardoor ze moeilijker te behandelen zijn.
Voor u als bezoeker zijn deze bacteriën niet gevaarlijk. U hoeft niet meer te doen dan de gebruikelijke handhygiëne in acht te nemen.   

We vragen u de handen te ontsmetten met handalcohol bij het binnenkomen en het verlaten van de patiëntenkamer.

Om de kans op verspreiding van bacteriën van patiënt naar patiënt zo veel mogelijk te voorkomen, moeten alle medewerkers zich houden aan hygiëneregels.  

Verpleegkundigen, artsen en ander ziekenhuispersoneel moeten onder andere de handen ontsmetten met alcohol voor en na elk patiëntencontact.

Bij patiënten met een besmettelijke infectie, of een redelijke verdenking hierop, worden extra beschermingsmaatregelen getroffen. De maatregelen zijn van toepassing bij de betreffende patiënten en soms ook bij de overige patiënten op de afdeling, om zodoende de kans op verspreiding zoveel mogelijk in te perken.

Deze zogenaamde isolatiemaatregelen worden aangegeven met een gekleurde instructiekaart bij de deur van de patiëntenkamer. Er gelden dan extra hygiënemaatregelen voor alle medewerkers en ook voor de bezoekers. Vraag aan de verpleegkundige uitleg over wat u moet doen.

Meld bij de verpleegkundigen als u of iemand in uw omgeving (mogelijk) een besmettelijke ziekte heeft. Zij kunnen u advies geven over maatregelen om verdere besmetting te voorkomen.

Bloemen en planten zijn niet toegestaan op de ICK. We vragen u zo weinig mogelijk bederfelijke etenswaren mee te brengen en deze te voorzien van de datum en de naam van uw kind. Eten in de patiëntenkamer is niet toegestaan. U kunt hiervoor gebruikmaken van de voorzieningen op het Leidse Plein op de tweede etage, ouders/verzorgers kunnen ook terecht in de ouderzitkamer.  

Kleding, knuffels en muziek  

Het is fijn voor uw kind als het wat vertrouwde spullen om zich heen heeft zoals een favoriete knuffel, fopspeen, speelgoed of muziek. Vanwege de hygiëne vragen we u schone, goed wasbare knuffels mee te nemen en ze eenmaal per week en telkens bij zichtbare vervuiling te wassen.

Zorg ook voor gemakkelijke kleding. Zodra het mogelijk is kan uw kind weer de eigen kleren dragen.  

Mobiel bellen/internetten  

Mobiel bellen is niet toegestaan op de IC. We vragen u de afdeling te verlaten als u wilt bellen of gebeld wordt. U kunt gebruik maken van het gratis draadloze wifi-netwerk ‘LUMCgast’ voor toegang tot het internet.  

Bewakingsapparatuur  

Bij elk bed hangt een monitor en een aantal apparaten. Deze dienen voor de bewaking van uw kind en de eventueel noodzakelijke ondersteuning van belangrijke lichaamsfuncties zoals de ademhaling, hartslag en bloeddruk. 

Laat u niet afschrikken door allerlei signalen die deze apparaten afgeven door oplichtende lampjes, pieptonen en alarmsignalen. Wij nemen deze signalen direct waar, onderscheiden wat écht en wat loos alarm is en reageren indien nodig.

Elk kind wordt ook bewaakt via een camera boven het bed. De beelden hiervan worden getoond op een monitor achter de balie, zodat ook daar extra bewaking plaatsvindt. Deze beelden worden niet opgenomen of bewaard.

Als aanvullende bewaking wordt indien nodig het geluid uit de kamer versterkt weergegeven via een luidspreker op de gang en bij de verpleegkundige balie. Ook gesprekken die u voert zijn dan buiten de kamer hoorbaar. Deze gesprekken worden niet opgenomen. Als de geluidsbewaking ingeschakeld is, brandt de rode lamp boven de kamerdeur op de gang.  

Narcose en onrust  

Vaak vereist de gezondheidstoestand dat uw kind medicijnen krijgt toegediend om hem/ haar te kalmeren of in slaap te houden. Dit is enerzijds nodig om behandeling mogelijk te maken en anderzijds voor zijn/ haar welbevinden. De verpleegkundige kan u vertellen of uw kind wakker is of diep slaapt en beter met rust gelaten kan worden.

Om te vermijden dat uw kind zichzelf schade toebrengt in een periode van onrust passen wij zo nodig vrijheidsbeperkende maatregelen toe. Dit houdt bijvoorbeeld in dat we met polsbandjes de bewegingsvrijheid beperken. Zo is er minder risico dat uw kind uit bed valt of de snoertjes en slangetjes bij zichzelf verwijdert. Indien u hier bezwaar tegen heeft, vragen wij u dit te bespreken met de arts of verpleegkundige.  

Andere disciplines  

Diëtetiek

Als uw kind niet gewoon kan eten, zal de arts zo nodig een diëtist inschakelen. Die geeft advies voor het verbeteren van de voedingstoestand. Hierbij wordt rekening gehouden met de eetgewoonten en wensen van uw kind. 

Bij baby's die borstvoeding krijgen is het meestal mogelijk hiermee door te gaan, zo nodig via een voedingssonde. Moeders kunnen voor het afkolven gebruik maken van de voorzieningen op de afdeling. De verpleegkundige kan u hier meer informatie over geven.

Fysiotherapie

Op medische indicatie komt er een fysiotherapeut bij uw kind. Op basis van de indicatie stelt deze een behandelplan op. 

Maatschappelijk werk

Aan de ICK is een maatschappelijk werker verbonden. Deze ondersteunt de ouders en kan helpen bij het zoeken naar oplossingen voor problemen van emotionele of praktische aard. Denk hierbij aan zaken als reiskostenvergoeding, verlof regelen bij uw werkgever, maar ook aan het verwerken van alles wat er met uw kind gebeurt tijdens en na het verblijf op de ICK. 

Mogelijk komt de maatschappelijk werker uit zichzelf bij u langs om te vragen of u behoefte heeft aan meer contact. U mag ook vragen om een vrijblijvend kennismakingsgesprek, waarna u zelf kunt bepalen of u dit contact wilt blijven onderhouden. 

Pedagogische medewerkers

De pedagogisch medewerkers zijn verbonden aan het Willem-Alexander Kinderziekenhuis en hebben een belangrijke rol in de begeleiding van kinderen tijdens hun verblijf in het ziekenhuis. De ICK kan de pedagogisch medewerkers inschakelen als dat nodig is, bijvoorbeeld bij een langere opname.

Geestelijke Verzorging 

Deze dienst bestaat uit een team van geestelijke verzorgers. U kunt bij hen terecht met uw gedachten en vragen van levensbeschouwelijke aard, ongeacht uw eigen godsdienst of levensovertuiging. Zij bieden u aandacht, ondersteuning en begeleiding. 

Zij kunnen u ook in contact brengen met een geestelijk verzorger van buiten het ziekenhuis van de gewenste levensbeschouwingen of geloofsovertuigingen. Indien u dat wenst, vragen wij een gesprek met een geestelijke verzorger voor u aan. 

Psychologie

De opname van uw kind op de ICK is een ingrijpende gebeurtenis voor het kind en voor het hele gezin. Een kinderpsycholoog kan mogelijk hulp bieden bij het verwerken van alles wat u doormaakt tijdens het verblijf op de ICK. 

Laat het ons weten indien u behoefte heeft aan hulp, wij maken dan een afspraak voor u.

Ouderzitkamer, rooming-in en Ronald McDonaldhuis

Bij de ingang van de ICK is een ouderzitkamer waar u als ouders/verzorgers even rustig kunt verblijven. De ouderzitkamer is onderdeel van de Ronald McDonald Huiskamers. 

Er is een folder met verdere informatie over de ouderzitkamer. Deze kamer mag alleen gebruikt worden door ouders/verzorgers van kinderen op de ICK. U kunt de sleutel van de ouderzitkamer ophalen bij de balie. 

Wij verzoeken u de kamer na ieder gebruik netjes achter te laten en de sleutel terug te hangen. 

Er is de mogelijkheid voor 1 ouder/verzorger om ’s nachts bij uw kind te overnachten. Rooming-in is mogelijk als dit in het belang is van uw kind. U ontvangt de folder met informatie en regels bij de opname. 

Op tien minuten loopafstand van het LUMC ligt het Ronald McDonaldhuis. Het biedt ouders van ernstig zieke kinderen de mogelijkheid dicht bij hun kind te verblijven. U kunt in het huis een kamer huren gedurende de ziekenhuisopname. Het is zelfs mogelijk dat er maximaal twee broertjes of zusjes blijven slapen.

De verpleegkundige kan u meer informatie geven. Zie ook www.kinderfonds.nl.

Voorzieningen
U vindt meer informatie over de voorzieningen in het LUMC op www.lumc.nl. Op het Leidse Plein, op de tweede etage, bevinden zich allerlei voorzieningen waar u gebruik van kunt maken. U vindt er onder andere het patiëntenservicebureau, de restauratieve voorzieningen, de kinderopvang, een stilte- en gebedsruimte, en enkele winkels.

Naast de algemene kinderopvang op de 2e etage is er op de 6e etage een kinderdaktuin waar de broertjes en zusjes van uw kind onder begeleiding van een volwassene gebruik van kunnen maken. Kijk op het informatiebord bij de ingang van de ICK voor de tijden en welke activiteiten er gepland zijn. 

Overplaatsing naar de kinderafdeling  

Het medisch team bestaat uit kinder-IC-artsen (intensivisten) en arts-assistenten. Zij bepalen het medische beleid voor uw kind. 

Een arts heeft een gesprek met u bij opname, daarna zijn de gesprekken afhankelijk van het ziektebeloop. Wanneer u vragen heeft over de ziekte of de behandeling van uw kind, kunt u vragen om een afspraak voor een gesprek met een arts. We streven er zoveel mogelijk naar dat een vast toegewezen arts uw eerste aanspreekpunt is, deze zal zoveel mogelijk de gesprekken met u voeren.

Wij plaatsen uw kind over naar de Kinderafdeling als onze intensieve zorg en bewaking niet meer nodig zijn. Wij streven ernaar u zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van de overplaatsing. Bij elke overplaatsing vindt een mondelinge en schriftelijke overdracht plaats door de verpleegkundigen en door de artsen, zodat de zorg op elkaar aansluit.

Een informatiefolder over de overdrachtsprocedure is beschikbaar op de ICK.  

Vragen, opmerkingen en klachten 

We werken er voortdurend aan om de kwaliteit van de zorg en de tevredenheid van onze patiënten, familie en naasten te verbeteren. Hiervoor neemt de ICK deel aan interne en externe kwaliteitsonderzoeken, verbeterprojecten en registratiesystemen. Hierbij worden in sommige gevallen ook patiëntengegevens uitgewisseld en opgeslagen. Dit gebeurt zorgvuldig en volgens de geldende privacyregels. 

We nemen bijvoorbeeld deel aan de continue Pediatrische Intensive Care Evaluatie (PICE) en aan het doorlopende oudertevredenheidsonderzoek. Uw deelname hieraan is niet verplicht, laat het ons weten indien u hier bezwaar tegen heeft.

Wij streven ernaar dat u en uw kind tevreden zijn over de behandeling en bejegening tijdens het verblijf op de afdeling. Indien u opmerkingen of klachten heeft, vragen we u deze kenbaar te maken. Wij proberen dan een bevredigende oplossing te vinden.

U kunt ook terecht bij de klachtencommissie van het ziekenhuis. U kunt zich hiervoor wenden tot het patiëntenservicebureau op de 2e etage op het Leidse Plein, telefoon 071-526 2989. Indien u nog vragen heeft, staan wij u graag te woord.  

Adres en telefoonnummers  

Leids Universitair Medisch Centrum
Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden
Telefoon LUMC: 071-526 91 11

Als het druk is kunnen we niet altijd snel de telefoon beantwoorden. We vragen hiervoor uw begrip en verzoeken u het later opnieuw te proberen.

Intensive Care Kinderen
Postadres
LUMC Intensive Care Kinderen, J-04-Q Postbus 9600, 2300 RC Leiden
Routenummer 605
Telefoon 071-526 16 77*
*binnen het LUMC de laatste 5 cijfers