Afdeling

Radiotherapie

De afdeling Radiotherapie draagt zorg voor de behandeling en begeleiding van patiënten met kanker. De afdeling biedt behandelingen op maat en maakt gebruik van innovatieve technieken en onderzoek. Het doel van deze inzet: de beste uitkomsten en kwaliteit van leven voor de patiënt. De Radiotherapie-afdeling heeft ook een wetenschappelijk leidende rol. Zowel nationaal als internationaal. De ...
De afdeling Radiotherapie draagt zorg voor de behandeling en begeleiding van patiënten met kanker. De afdeling biedt behandelingen op maat en maakt gebruik van innovatieve technieken en onderzoek. Het doel van deze inzet: de beste uitkomsten en kwaliteit van leven voor de patiënt. De Radiotherapie-afdeling heeft ook een wetenschappelijk leidende rol. Zowel nationaal als internationaal. De nadruk ligt daarbij op de onderzoeksgebieden: endometriumcarcinoom; rectumcarcinomen; palliatieve zorg; protonen; kunstmatige intelligentie; en kwaliteit van leven van kankerpatiënten.
Patiëntenzorg

Wanneer u kanker heeft en behandeld wordt met bestraling, komt u naar de afdeling Radiotherapie. Zij houden nauw contact met uw behandelend specialist en beoordelen of een behandeling met bestraling in uw situatie geschikt is. Komt u in aanmerking voor bestraling, dan wordt u zo snel mogelijk behandeld. Zowel voor, tijdens als na uw behandeling wordt u goed begeleid. 

Afdeling Radiotherapie

De belangrijkste doelstelling van de afdeling Radiotherapie is het leveren van optimale zorg voor u. De afgelopen jaren zijn er op het gebied van bestralingstechnieken grote ontwikkelingen geweest, waardoor we nu een hogere dosis bestraling kunnen geven met minder schade aan het omliggende weefsel. Dit is onder andere bereikt door betere beeldvorming (PET-scan, MRI) voorafgaand aan de bestraling. Maar ook door de introductie van nieuwe bestralingstechnieken en aanpassing van de bestraling gedurende de bestralingsperiode.

Wanneer u kanker heeft en behandeld wordt met bestraling, komt u naar de afdeling Radiotherapie. Zij houden nauw contact met uw behandelend specialist en beoordelen of een behandeling met bestraling in uw situatie geschikt is. Komt u in aanmerking voor bestraling, dan wordt u zo snel mogelijk behandeld. Zowel voor, tijdens als na uw behandeling wordt u goed begeleid. 

Afdeling Radiotherapie

De belangrijkste doelstelling van de afdeling Radiotherapie is het leveren van optimale zorg voor u. De afgelopen jaren zijn er op het gebied van bestralingstechnieken grote ontwikkelingen geweest, waardoor we nu een hogere dosis bestraling kunnen geven met minder schade aan het omliggende weefsel. Dit is onder andere bereikt door betere beeldvorming (PET-scan, MRI) voorafgaand aan de bestraling. Maar ook door de introductie van nieuwe bestralingstechnieken en aanpassing van de bestraling gedurende de bestralingsperiode.

Daarnaast kunnen we met protonen tegenwoordig de bestralingsdosis heel precies op een bepaalde plek afgegeven. Deze eigenschap maakt de bestralingsbehandeling tegelijkertijd wel technisch uitdagend.Beweging van de tumor door bijvoorbeeld de ademhaling kan er namelijk voor zorgen dat niet de gehele tumor wordt bestraald. Samen met de collega’s uit Rotterdam en Delft werken we in het Holland Protonen Therapie Centrum aan oplossingen hiervoor.

Wetenschappelijk onderzoek

Op de afdeling Radiotherapie wordt ook medisch-wetenschappelijk onderzoek gedaan. Dit is belangrijk om betere behandelmethoden te ontwikkelen.

Het kan zijn dat de afdeling gegevens over uw behandeling en de uitkomsten daarvan gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en om de behandelingsresultaten te monitoren. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van gegevens uit het patiëntendossier. Deze gegevens worden gecodeerd en zijn daardoor niet meer naar u te herleiden. Deze informatie helpt ons om de behandelingen te verbeteren, en de wetenschappelijke kennis rond uw ziekte en de beste behandeling daarvoor te vergroten. Als u bezwaar hebt tegen gebruik van gecodeerde medische gegevens in het kader van wetenschappelijk onderzoek kunt u daartegen bezwaar maken, bijvoorbeeld via uw behandelend arts.

Informatie voor verwijzers

Aanmeldprocedure ten behoeve van verwijzers in de regio

Nieuwe patiënten voor de Radiotherapie worden bij voorkeur via een multidisciplinair overleg (MDO) bij onze afdeling aangemeld. Mocht de verwijzing niet tot het volgende MDO kunnen wachten, dan kunt u contact opnemen met één van onze radiotherapeut-oncologen. De dienstdoende radiotherapeut-oncoloog is de triage-arts "aan de poort". Dit wil zeggen: na ontvangst van de essentiële patiënten informatie zal deze de patiënt, in samenwerking met het secretariaat, de patiënt indelen bij de toekomstige behandelaar.

Aanmeldprocedure ten behoeve van verwijzers in de regio

Nieuwe patiënten voor de Radiotherapie worden bij voorkeur via een multidisciplinair overleg (MDO) bij onze afdeling aangemeld. Mocht de verwijzing niet tot het volgende MDO kunnen wachten, dan kunt u contact opnemen met één van onze radiotherapeut-oncologen. De dienstdoende radiotherapeut-oncoloog is de triage-arts "aan de poort". Dit wil zeggen: na ontvangst van de essentiële patiënten informatie zal deze de patiënt, in samenwerking met het secretariaat, de patiënt indelen bij de toekomstige behandelaar.

Om de patiënt zo snel mogelijk te kunnen oproepen, vragen wij u onderstaande informatie z.s.m. naar ons te sturen:

 • verwijsbrief met bestralingsindicatie
 • PA-verslag
 • eventueel OK-verslag
 • beeldvorming (met verslagen)

Wij wijzen u er met nadruk op dat het zonder deze gegevens voor ons vrijwel onmogelijk is om een patiënt in te delen.

Voor vragen over de aanmeldprocedure kunt u contact opnemen met het secretariaat, bereikbaar via telefoonnummer 071-5263525.

Poliklinieken en verpleegafdelingen

Veelgestelde vragen

Protonentherapie

Protonentherapie is een vorm van radiotherapie. Bij de gebruikelijke radiotherapie wordt u bestraald met fotonen ofwel röntgenstralen. Een bundel met fotonen geeft zijn straling af voor, in en achter de tumor. Zo wordt de tumor beschadigd maar ook weefsel dat om de tumor heen zit. Bij protonentherapie maken we gebruik van protonen, kleine geladen deeltjes. Het belangrijkste voordeel van protonentherapie is dat de protonenbundel geen dosis afgeeft achter de tumor. Hierdoor is de dosis in het gezonde weefsel minder en de kans op bijwerkingen kleiner.

Protonentherapie is een vorm van radiotherapie. Bij de gebruikelijke radiotherapie wordt u bestraald met fotonen ofwel röntgenstralen. Een bundel met fotonen geeft zijn straling af voor, in en achter de tumor. Zo wordt de tumor beschadigd maar ook weefsel dat om de tumor heen zit. Bij protonentherapie maken we gebruik van protonen, kleine geladen deeltjes. Het belangrijkste voordeel van protonentherapie is dat de protonenbundel geen dosis afgeeft achter de tumor. Hierdoor is de dosis in het gezonde weefsel minder en de kans op bijwerkingen kleiner.

Wie kan protonentherapie krijgen? 

Protonentherapie is vooral geschikt voor patiënten met tumoren bij kwetsbare organen en bij wie bestraling met gebruikelijke radiotherapie onacceptabele bijwerkingen geeft. De protonencentra in Nederland hebben met de Nederlandse vereniging voor radiotherapie en oncologie regels gemaakt welke tumorsoorten in aanmerking komen voor behandeling met protonen.

Er zijn standaardindicaties, bij deze tumorsoorten vergoeden de verzekeraars protonentherapie:

 • kinderen met een kwaadaardige tumor
 • bepaalde bottumoren in de schedelbasis
 • bepaalde tumoren in de wervelkolom (chordomen/chondrosarcomen)
 • melanomen in het oog. Zie verder op deze pagina de informatievideo ‘Protonen radiotherapie voor het oogmelanoom’.
 • radiotherapie voor het oogmelanoom

Ook kunnen voor een aantal tumorsoorten de bijwerkingen van de radiotherapie met fotonen vergeleken worden met die met protonen. Dit heet een planvergelijking. Als uit deze planvergelijking blijkt dat protonentherapie voordeel biedt, wordt protonentherapie vergoed. Het gaat om:

 • hoofd-halstumoren
 • longkanker
 • borstkanker
 • prostaatkanker

Heeft u een van bovenstaande indicaties en wilt u weten of u protonentherapie kunt krijgen? Bespreek dit dan met u radiotherapeut-oncoloog. Op de website van HollandPTC vindt u meer informatie over de behandeling en welke tumorsoorten er in HollandPTC behandeld worden.

Protonen radiotherapie voor het oogmelanoom

Protonen radiotherapie voor het oogmelanoom

Informatievideo's

Diverse informatievideo's over behandelingen en therapieën. 

De behandeling van prostaatkanker

Mw. Dr. M. Donker vertelt over de behandeling van prostaatkanker met radiotherapie. In deze informatievideo is de CT-scan (01.17 tot 01.40 min) en het bestralingsapparaat in de bestralingsruimte te zien (01.49 – 02.34 min).

De behandeling van prostaatkanker

Het maken van een masker

Wanneer bestraling nodig is voor het hoofd-/halsgebied, wordt er een kunststof masker gemaakt. Dit masker zorgt ervoor dat het hoofd-/halsgebied op zijn plaats blijft, waardoor u tijdens de bestraling stil kunt blijven liggen. Het kan zijn dat het masker dat u krijgt, afwijkt van degene die in de film wordt getoond, maar de procedure blijft hetzelfde.

Het maken van een masker
Onderwijs

Op de afdeling Radiotherapie worden radiotherapeut-oncologen, klinisch fysici en radiotherapeutisch laboranten opgeleid. Ook zijn er mogelijkheden voor wetenschappelijke stages. Bekijk de video over werken op de afdeling hieronder.

Research

Radiation oncology is a clinical specialty treating a wide range of oncology patients with radiation therapy, often in combination with chemotherapy or surgery in organ-sparing treatment. Radiation therapy can be a curative or palliative treatment, and our research focuses on both. The department has both innovative clinically related research, combined with translational research, research into proton therapy, late outcomes, rehabilitation and quality of life, palliative care research. Moreover, the Imaging and the large Artificial Intelligence research groups focus on innovative optimized automated use of image-guidance for treatment verification and planning and explainable AI.

Over de afdeling

De afdeling Radiotherapie draagt zorg voor behandeling en begeleiding van patiënten met kanker met behandeling op maat, innovatieve technieken en onderzoek. Hierbij streven wij naar de beste uitkomsten en kwaliteit van leven.

Contactgegevens

Bent u patiënt en heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het secretariaat van de polikliniek Radiotherapie.

Polikliniek Radiotherapie

Voor vragen zijn wij op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar.

Telefoonnummer: 071 526 35 25 / 071 526 19 90

Voor niet dringende zaken kunt u ook een mail naar SecretariaatRadiotherapie@lumc.nl sturen.

Bent u patiënt en heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het secretariaat van de polikliniek Radiotherapie.

Polikliniek Radiotherapie

Voor vragen zijn wij op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar.

Telefoonnummer: 071 526 35 25 / 071 526 19 90

Voor niet dringende zaken kunt u ook een mail naar SecretariaatRadiotherapie@lumc.nl sturen.

Ook kunt u bij niet dringende vragen een e-consult aanvragen via het Patiënten portaal bij uw radiotherapeut-oncoloog.

Mochten zich in de avonduren of in het weekend problemen voordoen en u bent bezig met een bestralingsserie of u bent kortgeleden bestraald, neemt u dan contact op met de dienstdoende radiotherapeut-oncoloog. U kunt dit doen door het centrale nummer van het LUMC 071 - 526 91 11 te bellen en de telefoniste te vragen of zij u door wil verbinden met de dienstdoende radiotherapeut-oncoloog. In alle andere gevallen neemt u contact op met uw huisarts.

Bezoekadres

Albinusdreef 2,
zone K0-P, route 753
2333 ZA Leiden

Postadres

Secretariaat Radiotherapie
Postzone K0-P
Postbus 9600
2300 RC Leiden
Nederland

Stafsecretariaat Radiotherapie

Locatie: K-01-P
Telefoon: 071 – 526 55 39
E-mail: stafsecretariaat_rt@lumc.nl