Oncologie Centrum

Onderzoek en innovatie

Behalve het leveren van patiëntenzorg richt het LUMC Oncologie Centrum zich ook op het ontwikkelen van de kankerzorg van de toekomst.

De medewerkers van het Oncologie Centrum van het Leids Universitair Medisch Centrum zien het als hun opdracht om kanker beter te begrijpen en op te sporen. Maar ook om nieuwe behandeltechnieken te ontwikkelen en toe te passen. Hierdoor is de patiëntenzorg onlosmakelijk verbonden aan onderzoek

Deelname aan onderzoek

Deelname aan alle vormen van onderzoek is altijd vrijwillig. Een vereiste voor deelname aan onderzoek is dat de deelnemer een verklaring voor goedkeuring, een informed consent, tekent.  Als een patiënt niet meer mee wil doen, kan hij of zij de toestemming altijd zonder opgaaf van reden intrekken.

Research Themes

Onderzoek in het LUMC is georganiseerd in 10 themagebieden, waaronder Cancer, (Auto-) Immunity en Academic Pharma. Deze themagebieden zijn zorgvuldig gekozen om klinisch en fundamenteel onderzoek te kunnen combineren. Zo zijn we beter in staat om oorzaken van ziektes te identificeren, diagnoses en preventieve gezondheidszorg te verbeteren en uiteindelijk betere en meer effectieve behandelingen te ontwikkelen.

Deelname aan onderzoek

Deelname aan alle vormen van onderzoek is altijd vrijwillig. Een vereiste voor deelname aan onderzoek is dat de deelnemer een verklaring voor goedkeuring, een informed consent, tekent.  Als een patiënt niet meer mee wil doen, kan hij of zij de toestemming altijd zonder opgaaf van reden intrekken.

Research Themes

Onderzoek in het LUMC is georganiseerd in 10 themagebieden, waaronder Cancer, (Auto-) Immunity en Academic Pharma. Deze themagebieden zijn zorgvuldig gekozen om klinisch en fundamenteel onderzoek te kunnen combineren. Zo zijn we beter in staat om oorzaken van ziektes te identificeren, diagnoses en preventieve gezondheidszorg te verbeteren en uiteindelijk betere en meer effectieve behandelingen te ontwikkelen.

Nauwe samenwerking

Verschillende onderzoeksdisciplines - zoals genetica, moleculaire celbiologie en immunologie - werken nauw samen om nieuwe innovatieve inzichten te kunnen vertalen naar klinische toepassingen voor de oncologisch patiënt. Hierdoor is het LUMC Oncologie Centrum een nationaal en internationaal verwijscentrum voor oncologisch zorg.

Wetenschapsdossier

Meer lezen over het onderzoek binnen het LUMC Oncologie Centrum kan in het dossier ‘Pathogenese en therapie van kanker’ van de Universiteit Leiden. Zo vertelt hoogleraar Fred Valkenburg over stamcellen als remedie voor bloedkanker en legt hoogleraar Hans Gelderblom uit hoe de behandeling steeds meer wordt toegespitst op de tumorkenmerken.