LUMC Oncologie Centrum

Het LUMC Oncologie Centrum is een in kanker gespecialiseerd centrum waar alle oncologische expertise van het LUMC samenkomt.
Verwijzen

Over ons centrum

Oncologie is een van de drie maatschappelijke speerpunten van het Leids Universitair Medisch Centrum. Het LUMC Oncologie Centrum bundelt kankerzorg en kankeronderzoek.

Kanker is doodsoorzaak nummer 1 in Nederland. 31 procent van alle sterftegevallen is aan kanker toe te schrijven. Dankzij de vooruitgang in diagnostiek en behandeling wordt de overlevingskansen van individuele kankerpatiënten continu beter. Onze grootste motivatie is om de beste zorg te leveren en de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren.

Een patient verwijzen

Huisartsen die zijn aangesloten bij ZorgDomein kunnen patiënten via ZorgDomein digitaal verwijzen. Verwijzers die niet zijn aangesloten bij ZorgDomein kunnen patiënten doorverwijzen via de afdelingen van het LUMC.

Mogelijkheden voor sneldiagnose

Wij bieden sneldiagnose aan voor patiënten met verdenking op kanker. Zo kunnen wij de patiënt zo snel mogelijk laten weten of er sprake is van kanker of niet, in welk stadium deze ziekte is en welke behandelingen mogelijk zijn. De patiënt kan er zelf voor kiezen om een sneldiagnose uit te laten voeren.

Sneldiagnose is beschikbaar voor een aantal tumorsoorten. Als huisarts of specialist kunt u de patiënt doorverwijzen naar het LUMC Oncologie Centrum. Meestal kan de patiënt de volgende werkdag op de polikliniek terecht. U kunt als verwijzer daarbij helpen door pathologisch en radiologisch materiaal beschikbaar te stellen of op te sturen.

Voor onderstaande tumorsoorten kunt u verwijzen voor sneldiagnose of komt sneldiagnose op korte termijn beschikbaar.

Onze tumorwerkgroepen

Zorg voor de individuele patiënt houdt bijna altijd in dat er meerdere medisch specialismen bijdragen en betrokken zijn. Optimale zorg vereist multidisciplinaire, afdelingsoverstijgende samenwerking. Om dit goed te realiseren, zijn de Tumor Werk Groepen (TWG) opgericht. Binnen elke TWG werken in het LUMC medisch specialisten van alle afdelingen die voor een bepaalde aandoening bijdragen structureel samen.

Patiënten kunnen rekenen op goed georganiseerde oncologische zorg binnen één organisatie die voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Bovendien verricht elke TWG patiëntgebonden en laboratorium gebaseerd onderzoek naar de specifieke tumorsoort. Door deelname aan klinische studies komen nieuwe ontwikkelingen beschikbaar voor patiënten. 

Onderzoek en innovatie

Onderzoek en innovatie

Het LUMC Oncologie Centrum levert niet alleen patiëntenzorg volgens de huidige standaard, maar richt zich ook op het ontwikkelen van de kankerzorg van de toekomst.

Onderzoek en innovatie

Samenwerking voor de beste zorg

Door samenwerkingen aan te gaan met partners in de regio en daarbuiten kunnen we zorg en onderzoek verder versterken.

Onderwijs en werken bij

Onderwijs en opleidingen

In het LUMC is onderwijs een van de kerntaken. De afdelingen die onderdeel uitmaken van het LUMC Oncologie Centrum leveren een actieve bijdrage aan de onderwijstaken van het LUMC. Dit geldt voor de studies Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen en de opleidingen tot medisch specialist en gespecialiseerd verpleegkundige.

Onderwijs en opleidingen

Werken bij het LUMC Oncologie centrum

Heb je interesse in een positie bij het LUMC Oncologie Centrum? Neem een kijkje op de LUMC-vacaturepagina.