Inloopspreekuur

De inlooppoli van de afdeling reumatologie is voorlopig gesloten. Uw huisarts beoordeelt of u verwezen wordt voor een reguliere afspraak. Houdt u rekening met een wachtlijst. 


Early Arthritis Recognition Clinic (EARC)

De EARC, ofwel de polikliniek Herkenning Vroege Gewrichtsontsteking heeft als doel patiënten met Reumatoïde Artritis (RA) eerder te herkennen. Het streven is dat patiënten met een nieuwe artritis (gewrichtsontsteking) binnen 12 weken na ontstaan van de eerste klacht door een reumatoloog gezien worden.

Hoe werkt het inloopspreekuur (EARC)?

  • Patiënten komen na verwijzing van hun huisarts
  • Het is een inloopspreekuur elke donderdagochtend op de polikliniek reumatologie, B0-R. Inlopen kan tussen 8:45 en 9:00 uur.
  • Er zal een zeer beperkte vragenlijst worden afgenomen
  • Er wordt door een ervaren reumatoloog alleen gewrichtsonderzoek gedaan naar de aanwezigheid of afwezigheid van artritis (gewrichtsontsteking). Aanvullend onderzoek (bijvoorbeeld bloedonderzoek of foto’s) vindt niet plaats
  • Bij afwezigheid van artritis wordt de patiënt met een korte brief naar de huisarts terugverwezen. Indien er geen artritis is, wordt op deze inlooppolikliniek niet naar een andere verklaring van de klachten gezocht; daar is een dergelijk kort, screenend bezoek niet geschikt voor. 
  • Bij aanwezigheid van artritis krijgt de patiënt op korte termijn een afspraak op de Early Arthritis Clinic (EAC) voor verdere aanvullende diagnostiek en behandeling
  • Er is geen inloopspreekuur op donderdag 31 december 2020.


Waarom dit 
inloopspreekuur (EARC)?

Onderzoek heeft laten zien dat patienten met gewrichtsreuma (reumatoïde  artritis) die binnen de eerste 12-20 weken na het ontstaan van de klachten beginnen met een behandeling een betere ziekte uitkomst hebben. Deze mensen ontwikkelen minder gewrichtsschade (zie onderstaande figuur) en kunnen vaker met hun reuma medicatie stoppen waarbij de gewrichtsontstekingen wegblijven. Het vroeg vaststellen van de diagnose gewrichtsreuma is daarom belangrijk.

figuur eaRc

Onderzoek dat in het LUMC was uitgevoerd liet zien dat 31% van de patiënten met reumatoide artritis op ons spreekuur komen binnen 12 weken na het ontstaan van de klachten. Ook bleek dat van alle patiënten met een gewrichtsontsteking, die op de poli gezien worden, patiënten met RA de meeste vertraging hebben tussen de eerste klacht en het eerste bezoek aan de reumatoloog. Dit komt mede door het feit dat de klachten vaak sluipend of geleidelijk beginnen. Hierdoor kunnen zowel patiënten als huisartsen niet direct gealarmeerd zijn. Daarnaast zit de gewrichtsontsteking vaak in de kleine gewrichten van handen en voeten en is gewrichtsontsteking in deze gewrichten vaak subtiel en in een vroege fase moeilijk te herkennen. De beste methode om een gewrichtsontsteking te herkennen is adequaat gewrichtsonderzoek, dit vereist ervaring.

Om (reumatoïde) artritis vaker in een vroege fase beter te herkennen is in het LUMC in 2010 de inlooppoli met de naam “Early Arthritis Recognition Clinic” (EARC) gestart. Reumatologen bieden hun ervaring in het herkennen van artritis aan middels een kort gewrichtsonderzoek. Het is gebleken dat middels deze inloop het percentage patienten dat binnen 12 weken bij de reumatoloog is gestegen naar boven de 60%. Dit betekent dat het percentage verdubbeld is. Kortom het inloopspreekuur werkt goed om (reumatoïde) artritis vroeg te herkennen.