Behandelend reumatoloog

Op de polikliniek reumatologie werken reumatologen in opleiding. Zij werken onder supervisie van reumatologen.

Indien de reumatoloog in opleiding zijn opleiding voltooid heeft, verlaat hij doorgaans het LUMC om in een perifeer ziekenhuis te gaan werken. Hierdoor is wisseling van arts onvermijdelijk. Hiervoor vragen wij uw begrip. We doen ons best het aantal wisselingen van arts zo klein mogelijk te houden.

"Dokter"