Polikliniek

Als de huisarts denkt aan een reumatische aandoening kan hij of zij u doorverwijzen naar de reumatoloog. Er zijn veel verschillende reumatische Ontvangstbalie Reumatologieaandoeningen, zoals bijvoorbeeld Reumatoïde Artritis, Artritis Psoriatica, Artrose, de ziekte van Bechterew,  SLE en Sclerodermie.

Tijdens het eerste consult onderzoekt de reumatoloog de aandoening en stelt  een diagnose. Eventueel wordt bloed afgenomen en worden röntgenfoto's gemaakt. Samen met u wordt de verdere behandeling besproken. Iedere werkdag houden een aantal artsen polikliniek spreekuur van 8.30-12.30 uur en van 13.30-16.45 uur (behalve vrijdagmiddag).  Deze spreekuren zijn op afspraak. 

Op de polikliniek zijn naast de reumatoloog ook een verpleegkundig specialist en een physician assistant reumatologie aanwezig.

De verpleegkundig specialist en physician assistant reumatologie hebben een medische opleiding en hebben zich gespecialiseerd in de zorg voor mensen met reumatische ziekten. Zij hebben allebei specifieke aandachtsgebieden en vormen samen met de reumatologen het medisch team van de polikliniek Reumatologie. Heeft u vragen over hun functie dan kunt u deze stellen tijdens uw polikliniekbezoek.