Master

  • Co-schap: De afdeling verzorgt onderwijs aan co-assistenten geneeskunde tijdens het co-assistentschap interne geneeskunde. In een vierweekse stage op de verpleegafdeling Reumatologie leert de co-assistent door dagelijkse evaluatie van de patiënten over zowel algemeen interne ziektebeelden als reumatologische aandoeningen. Ook multidisciplinaire zorg voor patiënten met complexe reumatologische pathologie komt aan bod, en er bestaat de mogelijkheid om op de polikliniek reumatologie te leren hoe het follow-up traject voor reumatologische patiënten zich afwikkelt. De co-assistent verneemt op dag 1 het werkrooster op de afdeling. De chef de clinique is co-assistentenopleider.

Chef de clinique, dr. C.F. Allaart

  • Semi-arts stage of keuze co-schap: Het is mogelijk om op de afdeling semi-arts stage te lopen. Dit kan plaatsvinden op de klinische afdeling reumatologie, polikliniek en/of op de afdeling dagbehandeling (RAZ). Ook kan een begin gemaakt worden met het verrichten van wetenschappelijk onderzoek.  Men kan zich aanmelden bij de chef de clinique, dr C.F. Allaart, of bij het afdelingshoofd, prof. dr. T.W.J. Huizinga.
  • Wetensschapsstage: Binnen de afdeling reumatologie  vindt zowel klinisch patiënt gebonden als translationeel onderzoek plaats dat zich richt op nieuwe behandel modaliteiten voor patiënten met reumatoïde artritis, artrose, SLE en sclerodermie. Het is mogelijk om binnen het kader van een van deze onderzoekslijnen een wetensschapsstage te verrichten. Kijk voor verdere informatie op de pagina Research. Per onderzoekslijn wordt de coördinerend onderzoeker aangegeven. U kan zich aanmelden via de coördinerend onderzoeker, of bij het afdelingshoofd, prof. dr . T.W.J. Huizinga.