Dr. H.U. Scherer

Reumatoloog

Vakgebied(en)

  • Translationeel onderzoek naar reumatoide artritis
  • Immunologie van (auto-reactieve) B cellen
  • Glycobiologie van (auto-)antistoffen

Introductie

Hans Ulrich Scherer studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit Berlijn, de Humboldt Universiteit Berlijn en aan de Eberhard Karls Universiteit Tübingen, Duitsland (1994-2002). Hij behaalde het medisch doctoraat in 2001 op grond van wetenschappelijk onderzoek bij de afdeling Immunologie en Celbiologie, Universiteit Tübingen (prof. dr. H.G. Rammensee) en promoveerde in 2013 aan de Universiteit Leiden op het proefschrift “Basic Disease Mechanisms in Rheumatoid Arthritis” (prof. dr. T.W.J. Huizinga).

Hij volgde de opleiding tot internist en reumatoloog aan de Charité in Berlijn (2003 – 2010, prof. dr. G.R. Burmester) en is sinds 2010 geregistreerd als internist. Hij ronde zijn opleiding tot reumatoloog af aan het LUMC in 2013. Sindsdien is hij als staflid verbonden aan de afdeling reumatologie van het LUMC.

Zijn wetenschappelijk onderzoek richt zich op de pathogenese van reumatoïde artritis. Hij bestudeert eigenschappen van autoantilichamen met een bijzonder interesse in hun glycosyleringsprofiel. Een onderzoekslijn richt zich op de rol van aan antilichamen gekoppelde glycanen in het ontstekingsproces. Daarnaast bestudeert hij autoreactieve B cellen en hun eigenschappen. Zijn wetenschappelijk onderzoek wordt ondersteund door onder meer een klinische fellowship van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en hij ontving in 2010 de Young Investigator Award van de European League against Rheumatism (EULAR). Hij is actief in internationale wetenschapsconsortia en bij de begeleiding van promovendi en studenten.
Klinische taken omvatten de zorg voor patiënten met reumatologische aandoeningen met een bijzondere belangstelling voor de behandeling van systemische sclerodermie door autologe stamceltransplantatie. 


Contactgegevens

Leids Universitair Medisch Centrum
Gebouw 1
Kamer C1-51

Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Tel: (071 52)63423

Postzone C1-R
Postbus 9600
2300 RC Leiden