Dr. G.M. Steup - Beekman

Reumatoloog

Vakgebied(en)

  • Neuropsychiatrische klachten bij SLE
  • Multidisciplinaire benadering van neuropsychiatrische SLE

Introductie

Margreet Steup-Beekman studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van Leiden en behaalde haar artsexamen in 1992. Registratie als internist vond plaats in 2002 en als reumatoloog in 2005.
Haar promotieonderzoek resulteerde in 2011 in het proefschrift "Studies on Neuropsychiatric SLE" (promotors prof.dr. T.W.J. Huizinga en prof.dr. M.A. van Buchem).

Sinds 2007 is zij werkzaam op de afdeling Reumatologie van het LUMC, waar zij zich bezighoudt met patiëntenzorg op het gebied van neuropsychiatrische klachten bij Systemische Lupus Erythematosus (SLE) en wetenschappelijk onderzoek verricht naar (multidisciplinaire benadering van) neuropsychiatrische SLE.

Daarnaast is zij als staflid reumatologie werkzaam in het Bronovo Ziekenhuis te Den Haag.


Publicaties


Contactgegevens

Leids Universitair Medisch Centrum
Gebouw 1
Kamer C1-39

Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Tel: (071 52)63423

Postzone C1-R
Postbus 9600
2300 RC Leiden