Bijschildklierkanker

Ons onderzoek

Onderzoekers van het LUMC doen voortdurend onderzoek naar manieren om de behandeling en diagnose van bijschildklierkanker te verbeteren.

Test-VragenlijstPatiëntgebonden onderzoek 

Veel van ons onderzoek is alleen mogelijk met de hulp van patiënten. Uw behandelend arts kan u dan ook vragen om mee te doen aan onderzoek. U helpt ons enorm al u hiertoe bereid bent. Zo is alleen al het anoniem verzamelen van uw gegevens enorm waardevol voor ons omdat we op deze manier ons behandelplan kunnen evalueren. 

Momenteel doen we onderzoek naar de klachten van hyperparathyreoïdie met een ziektespecifieke vragenlijst.