Werken bij

Vacatures Medische Microbiologie

Kijk voor alle actuele vacatures van de afdeling Medische Microbiologie bij vacatures LUMC.

De afdeling Medische Microbiologie verricht zowel klinisch als basaal onderzoek, vaak ook in internationaal verband in bijvoorbeeld door de EU gefinancierde projecten. Een belangrijk streven is de klinische toepassing van technische innovaties en andere uit basaal onderzoek voortvloeiende ontwikkelingen. Voorbeelden van dit soort succesvolle interacties tussen onderzoek en kliniek zijn de projecten gericht op antivirale therapie en resistentieontwikkeling, de massaspectrometrische identificatie van bacteriën, en het zoeken naar nieuwe micro-organismen op basis van geavanceerde PCR technieken.

 

Onderzoeksfaciliteiten

Research

Een essentieel aspect van het werken met micro-organismen, zowel binnen diagnostiek als bij basaal onderzoek, is de veiligheid van mens en milieu. De afdeling beschikt over moderne laboratoriumfaciliteiten op drie veiligheidsniveau's (BSL-1, BSL-2, BSL-3), die technisch dusdanig zijn uitgerust dat de kans op besmetting van personeel of het vrijkomen van micro-organismen in het milieu geminimaliseerd wordt. Afhankelijk van de specifieke eigenschappen van het micro-organisme (waaronder pathogene eigenschappen en wijze van verspreiding) en een gedegen risico analyse worden de werkzaamheden op een bepaald niveau ingeschaald. Het werken met genetisch gemodificeerde micro-organismen en/of radioactieve isotopen kunnen redenen zijn voor aanvullende veiligheidsmaatregelen.

De onderzoekssecties van de afdeling, actief binnen de virologie en de bacteriologie, beschikken over een modern apparatuurpark met onder andere een 16-kanaals sequencer voor genoomanalyse, meerdere ultracentrifuges, geavanceerde Luminex en PCR apparatuur (real-time PCR) en een immuunfluorescentiemicroscoop. Voor geavanceerde microscopie (confocaal en elektronenmicroscopie; live imaging) kan gebruik worden gemaakt van de faciliteiten van de afdeling Moleculaire Celbiologie. Voor grootschalige sequentieanalyses, geavanceerde technieken voor single molecule sequencing, en micro arrays zijn binnen het LGTC uitstekende faciliteiten beschikbaar. Ditzelfde geldt voor biomoleculaire massaspectrometrie binnen een andere door het LUMC opgezette centrale faciliteit.

Diagnostiek

Het diagnostisch laboratorium wordt gekenmerkt door een voortdurend proces van innovatie en automatisering. Momenteel wordt de stap gezet naar automatisering van de opkweekfase in de bacteriologische diagnostiek (inclusief volledig digitale archivering), gekoppeld aan het gebruik van massaspectrometrie voor de identificatie van bacteriën. De verdere ontwikkeling van (RT)PCR technieken voor de amplificatie en de identificatie van het genetisch materiaal van micro-organismen blijft onverminderd belangrijk, zowel wat betreft de technische kant als wat betreft het spectrum aan micro-organismen dat kan worden aangetoond. Uiteraard blijven naast deze innovaties ook de meer traditionele methoden voor kweek en de identificatie van virussen, bacteriën en parasieten van belang.

naar boven