Werken bij

Vacatures Medische Microbiologie

Kijk voor alle actuele vacatures van de afdeling Medische Microbiologie bij vacatures LUMC.

De afdeling Medische Microbiologie verricht zowel klinisch als basaal onderzoek, vaak ook in internationaal verband bijvoorbeeld in de context van door de EU gefinancierde projecten. Een belangrijk streven is de klinische toepassing van technische innovaties en andere uit basaal onderzoek voortvloeiende ontwikkelingen. Voorbeelden van dit soort succesvolle interacties tussen onderzoek en kliniek zijn de projecten gericht op antivirale therapie en resistentieontwikkeling, de massaspectrometrische identificatie van bacteriën, therapie gevaseerd of fecestransplantatie, en het zoeken naar nieuwe micro-organismen op basis van geavanceerde PCR technieken en next-generation sequencing.

 

Onderzoeksfaciliteiten

Research

Een essentieel aspect van het werken met micro-organismen, zowel binnen diagnostiek als bij basaal onderzoek, is de veiligheid van mens en milieu. De afdeling beschikt over moderne laboratoriumfaciliteiten op drie veiligheidsniveau's (BSL-1, BSL-2, BSL-3), die technisch dusdanig zijn uitgerust dat de kans op besmetting van personeel of het vrijkomen van micro-organismen in het milieu geminimaliseerd wordt. Afhankelijk van de specifieke eigenschappen van het micro-organisme (waaronder pathogene eigenschappen en wijze van verspreiding) en een gedegen risico analyse worden de werkzaamheden op een bepaald niveau ingeschaald. Het werken met genetisch gemodificeerde micro-organismen en/of radioactieve isotopen kunnen redenen zijn voor aanvullende veiligheidsmaatregelen.

De sectie Research van de afdeling, actief binnen de virologie en de bacteriologie, beschikt over een modern apparatuurpark. Voor geavanceerde microscopie (confocaal en elektronenmicroscopie; live imaging) kan gebruik worden gemaakt van de faciliteiten van de afdeling Cel en Chemische Biologie. Ook voor onder meer sequentieanalyses en biomoleculaire massaspectrometriezijn binnen het LUMC uitstekende faciliteiten beschikbaar. 

Diagnostiek

Het diagnostisch laboratorium wordt gekenmerkt door een voortdurend proces van innovatie en automatisering. De opkweekfase in de bacteriologische diagnostiek is geautomatiseerd (inclusief volledig digitale archivering) en wordt gekoppeld aan het gebruik van massaspectrometrie voor de identificatie van bacteriën. De ontwikkeling en gebruik van (RT)PCR technieken voor de amplificatie en de identificatie van het genetisch materiaal van micro-organismen blijft onverminderd belangrijk, zowel wat betreft de technische kant als wat betreft het spectrum aan micro-organismen dat kan worden aangetoond. Daarnaast worden in toenemende mate technieken voor grootschalige sequentieanalyse (“next-generation sequencing”) ingezet bij het analyseren van klinische monsters.

naar boven