Afdeling

Medische Microbiologie en Infectiepreventie (LUCID MMIP)

De subafdeling van LUCID is verantwoordelijk voor de diagnostiek van pathogenen en Infectiepreventie in het LUMC. LUCID MMIP vormt de brug tussen laboratorium, onderzoek, en kliniek en biedt (referentie)diagnostiek, klinische consultatie en onderwijs. De Nederlandse Donor Feces Bank is onderdeel van onze afdeling.
Close up van microscoop.
Patiëntenzorg

De afdeling Medische Microbiologie houdt zich bezig met de laboratoriumdiagnostiek van verwekkers van infectieziekten, zoals bacteriën en virussen. Ook werkt de afdeling aan infectiepreventiebeleid en referentiediagnostiek.

Uitslagenschema, diagnostisch vademecum en prijzen

Het Klinisch Microbiologisch Laboratorium bestaat uit een aantal deellaboratoria waar microbiologische diagnostiek wordt uitgevoerd op het gebied van bacteriologie, virologie en parasitologie:

 • Bacteriologische/mycologische diagnostiek
 • Clostridioides difficile Referentie diagnostiek
 • Moleculaire diagnostiek
 • Parasitologische diagnostiek
 • Virologische diagnostiek
 • Serologische diagnostiek

Het Klinisch Microbiologisch Laboratorium bestaat uit een aantal deellaboratoria waar microbiologische diagnostiek wordt uitgevoerd op het gebied van bacteriologie, virologie en parasitologie:

 • Bacteriologische/mycologische diagnostiek
 • Clostridioides difficile Referentie diagnostiek
 • Moleculaire diagnostiek
 • Parasitologische diagnostiek
 • Virologische diagnostiek
 • Serologische diagnostiek

Kijk op deze pagina voor de volgende informatie:

 • Overzicht van wanneer de uitslagen volgen per inzenddag (weekschema)
 • Lijst met verrichtingen per deellaboratorium (inclusief de gemiddelde doorlooptijd en minimale hoeveelheid in te sturen materiaal)
 • Prijslijst voor multiplex PCRs
 • CITO pakket
 • Transportcondities

Ga naar ons Diagnostisch Vademecum voor meer informatie over aan te leveren materiaal per ziekteverwekker. 

Multiplex PCR prijslijst (Geldig per 2021-01-01)

Aanvraagformulieren

Download hier de aanvraagformulieren voor aanvullend laboratoriumdiagnostiek. Voor het inleveren/insturen van samples en het ophalen/aanvragen van uitslagen, zie onderstaande contactgegevens.

Onderwijs

De afdeling Medische Microbiologie verzorgt cursorisch onderwijs voor LUMC studenten Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen (bachelor en master fase). Daarnaast biedt de afdeling mogelijkheden voor stages en afstudeeropdrachten voor studenten van microbiologische, biomedische, of (moleculair) biologische studierichtingen aan universiteit of HBO.

Research

LUCID Research

Our research mission is to develop new strategies for prevention, diagnosis, and treatment of infections. We aim to develop new vaccines and vaccination strategies. We investigate strategies to prevent antimicrobial resistance. We analyze the immunology and cell biology of infectious diseases and we develop new diagnostics and biomarkers for infectious diseases. Our clinical research activities are embedded in the LUMC Center of Infectious Diseases (LUCID) and specifically in LUCID-Research.

Over de afdeling

Cito Diagnostiek

Aanvragen voor CITO diagnostiek dienen altijd in overleg met de dienstdoende arts-microbioloog gedaan te worden. Zie hier voor ons CITO-pakket. CITO aanvragen voor Eurotransplant kunnen direct via de dienstdoende analist virologie/serologie lopen. Deze is bereikbaar via de LUMC telefooncentrale: 071-5269111.

Voor aanleveren materiaal, zie contactgegevens onderaan deze pagina.

Kwaliteit en accreditatie

Om de kwaliteit van het onderzoek te waarborgen, is de sectie Klinisch Microbiologisch laboratorium van de Medische Microbiologie geaccrediteerd volgens de ISO15189 richtlijnen, onder certificaatnummer M116.

Ten behoeve van andere instellingen, die informatie over de competentie van het KML vereisen op het gebied van de kwaliteitszorg bij het uitbesteden van onderzoek, zijn de volgende documenten beschikbaar:

RvA Scope M116 (M116 - Raad voor Accreditatie (rva.nl) )

RvA Accreditatiebewijs M116 Eng/NL (iProva WebShare - Leids Universitair Medisch Centrum )

De verrichtingenlijst met de daarbij behorende scope-elementen (iProva WebShare - Leids Universitair Medisch Centrum )

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het kwaliteitsteam van de afdeling: kwaliteit-mm@lumc.nl