Patiëntenfolder

Bijzonder resistent micro-organisme (BRMO)

U hebt een resistente bacterie. Dit noemen wij een bijzonder resistent micro- organisme (BRMO). In deze folder staat wat een BRMO is en wat dit voor u betekent. Deze bacterie mag zich niet verspreiden in het ziekenhuis. Daarom nemen de mensen die voor u zorgen extra maatregelen, dit noemen wij isolatiemaatregelen. U kunt aan uw arts of verpleegkundige vragen naar de folder over de isolatiemaatregelen die voor u van toepassing zijn.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Medische Microbiologie.

Bacteriën, virussen en schimmels worden micro-organismen genoemd omdat ze microscopisch klein zijn. Micro-organismen kunnen goedaardig en zelfs nuttig zijn, maar van sommige micro-organismen kun je ziek worden. Ziektes die veroorzaakt worden door micro-organismen noemen we infectieziekten of infecties. Infecties door bacteriën worden behandeld met antibiotica. Er zijn verschillende soorten antibiotica. Ale een bepaald antibioticum de bacterie doodt, is de bacterie 'gevoelig' voor dat antibioticum. Al het antibioticum niet werkt is de bacterie 'ongevoelig' of 'resistent' voor het antibioticum.

BRMO

Met bijzonder resistent micro-organisme wordt hier een resistente bacterie bedoeld. Deze bacterie is resistent voor de meeste antibiotica die standaard gebruikt worden voor de behandeling van infecties. Meestal worden mensen die deze bacterie bij zich dragen niet ziek hiervan. In het uitzonderlijke geval dat u tóch een infectie krijgt door deze bacterie, kan die niet behandeld worden met de standaard antibiotica. Uw arts weet welke antibiotica nog wél werken. Van een resistente bacterie wordt u niet zieker dan van een gevoelige bacterie. Het enige verschil is de behandeling als er een infectie is.

BRMO dragerschap

Tijdens uw opname of polikliniekbezoek zijn bij u kweken afgenomen en hierin is de BRMO gevonden. Dat u deze bacterie bij u hebt, maar er niet ziek van bent geworden, noemen we BRMO dragerschap. We weten niet exact hoe dragerschap met een resistente bacterie ontstaat. Wel weten we dat soms antibioticagebruik, besmet voedsel, opname in een buitenlands ziekenhuis en reizen naar Aziatische en Zuid-Europese landen de oorzaak van BRMO dragerschap zijn.

Meestal zult u niets merken van het BRMO-dragerschap.
Als u in een ziekenhuis komt of thuiszorg krijgt moet u melden dat u drager bent van een BRMO. U krijgt dan nog steeds de zorg die u nodig hebt. De medewerkers kunnen dan maatregelen nemen om te voorkomen dat de bacterie zich naar andere patiënten verspreidt.

In uw elektronisch patiënten dossier (EPD) zal een aantekening gemaakt worden dat u BRMO drager bent. Als u opgenomen wordt in het ziekenhuis, nemen de medewerkers extra maatregelen. U kunt aan uw arts of verpleegkundige vragen naar de folder over de isolatiemaatregelen die voor u van toepassing zijn. 

Het is belangrijk dat u na ieder toiletbezoek uw handen goed wast. Doe dit ook voordat u eten gaat bereiden.
Uw huisgenoten of mensen die thuis bij u op bezoek komen hoeven niets extra’s te doen.

Wanneer is het BRMO dragerschap voorbij? 

Er is geen behandeling voor dragerschap met een BRMO. De bacterie moet vanzelf verdwijnen. We weten niet hoelang dit duurt. Om zeker te weten of de bacterie verdwenen is zijn nieuwe kweken nodig. Als u weer opgenomen wordt in het ziekenhuis, nemen we opnieuw kweken bij u af. Soms kan de huisarts de kweken afnemen. U kunt hierover overleggen met uw huisarts. 

De extra maatregelen die de medewerkers van het ziekenhuis moeten nemen blijven van kracht totdat we zeker weten dat de BRMO verdwenen is.

De bovenstaande maatregelen worden in alle Nederlandse ziekenhuizen toegepast en zijn gebaseerd op landelijke richtlijnen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Wij beseffen dat deze situatie voor u en uw naasten vervelend kan zijn. 

Uiteraard kunt u met vragen terecht bij uw behandelend arts.