Prof.dr. S.P. Mooijaart

Subafdelingshoofd, internist ouderengeneeskunde, onderzoeker

Vakgebied(en)


Introductie

Prof.dr. Simon Mooijaart is internist-ouderengeneeskunde en hoofd van de subafdeling Ouderengeneeskunde van de Hoofd-Afdeling Interne Geneeskunde. Na zijn promotie op het proefschrift "Genetic Determinants of Human Longevity" (2007) aan de Universiteit Leiden volgde hij de opleiding tot internist-ouderengeneeskunde in het LUMC en werd geregistreerd als internist (2011) en in de differentiatie Ouderengeneeskunde (2014). De focus van het onderzoek van Prof.dr. Mooijaart is "evidence-based medicine voor ouderen in het ziekenhuis".

Het huidige wetenschappelijk bewijs, waarop behandelrichtlijnen gebaseerd zijn, houdt onvoldoende rekening met de specifieke zorgbehoeften van ouderen: de grote onderlinge verschillen binnen deze groep, van vitaal tot kwetsbaar op lichamelijk, geestelijk en sociaalgebied. Daarnaast kunnen ouderen andere behandeldoelen hebben dan jongere patiënten, bijvoorbeeld meer gericht op behoud van lichamelijk en geestelijk functie dan op 5-jaars overleving. Het doel van het onderzoek van Prof.dr. Mooijaart is om deze aspecten een plaats te geven in de behandelkamer van alle artsen in het ziekenhuis en zo samen met de patiënt de best passende behandeling te kiezen en de kans op de gewenste resultaten zo groot mogelijk te maken. Begrip over het verouderingsproces is daarvoor onontbeerlijk.

Projecten

Dr. Mooijaart is (mede-) initiatiefnemer van verschillende studies:
•Het Institute for Evidence-based Medicine in Old Age (IEMO, www.iemo.nl) is een samenwerkingsverband van universitair medische centra en andere (kennis-) instellingen. Het IEMO onderzoekt wat de beste manier is om onderzoek onder ouderen uit te voeren.

•De Acuut presenterende Oudere Patiënt studie (APOP, www.apop.eu) bestudeert de oudere patiënt op de Spoedeisende Hulp met als doel voor iedere oudere zorg te leveren gericht op passende behandeling van ziekte en een spoedig herstel

•De Triage of Elderly Needing Treatment studie (TENT, www.tentstudie.nl). De TENT studie doet onderzoek naar passende behandeling van ouderen die vanwege een ziekte (zoals kanker of hartfalen) mogelijk een ingrijpende behandeling nodig hebben: operatie, chemotherapie of bestraling. Samen met de patient kiezen we de behandeling die bij de individuele patiënt past en de grootste kans geeft op de gewenste uitkomsten.

•De COVID-OLD studie over de gevolgen van COVID19 voor ouderen in het ziekenhuis (https://www.covidold.nl)

•De IEMO 80-plus schildklier trial (www.iemoschildklierstudie.nl)

•Ouderen met nierfalen: COPE (www.copestudie.nl), POLDER (www.polderstudie.nl), Dialogica studie (www.dialogicastudie.nl)

Meer informatie

Twitter: https://twitter.com/DrSimonPM

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/simonmooijaart/

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Simon_Mooijaart

Publons:https://publons.com/researcher/2841758/simon-p-mooijaart/

Pubmed:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=mooijaart+s


Contactgegevens

Leids Universitair Medisch Centrum
Gebouw 1

Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Tel: +31 71 526 6640

Postzone C7-Q
Postbus 9600
2300 RC Leiden

E-mail: s.p.mooijaart@lumc.nl