Reinders, dr. M.E.J.

Medisch specialist Nierziekten

Vakgebied(en)

 • Interne geneeskunde, nierziekten, niertransplantatie

Introductie

Marlies Reinders (MD, PhD) is internist nefroloog in het LUMC met als aandachtsgebied niertransplantatie. Ze is principal investigator van 2 klinische trials met mesenchymale stromale cellen met als doel om het transplantaat overleven na niertransplantatie te verlengen.

Daarnaast heeft ze een belangrijke track in het onderwijs binnen de geneeskunde. Ze is project leider van de 'Massive Open Online Course (MOOC) Clinical Kidney Transplantation' en van de International Leiden Oxford Summer School of Transplantation. 

Trailer MOOC

Course


Onderwijs

 • MOOC Clinical Kidney transplantation
 • 2014 - now: Taskforce Curriculum Innovation 2012 LUMC, for the implementation of the Master. Special focus on Internal Medicine      
 • 2014 - now: Member Assessment committee for medical education ‘Voortgangstoets Beoordelings Commissie (VBC)’
 • 2016: ‘Thinktank’ University of Leiden for Innovation in Education, representative of the LUMC       
 • 2016 - now: Member ‘Wetenschapscommissie’ (Scientific commission) for the implementation of educational research in the LUMC
 • 2016-now: Organisatie Leiden Oxford Transplantation Summerschool (LOTS): https://youtu.be/U4WDVEbvIX0

 

Book Chapters 

 • Kidney Transplantation, Bioengineering and Regeneration, 1st Edition, 2016. Chapter Mesenchymal stromal (stem) cells to improve solid organ transplant outcome: lessons from the initial clinical trials
 • Kidney Development, Disease, Repair and Regeneration, 1st Edition, in press. Chapter The Use of Mesenchymal Stromal Cells for Treating Renal Injury and Promoting Allograft Survival after Renal Transplantation
 • Probleemgeoriënteerd denken in de interne geneeskunde een praktijkboek voor de opleiding en de kliniek, 2010, hoofdstuk Rode Urine 


Selectie publicaties


Nevenwerkzaamheden

 • Voorzitter Nederlandse Transplantatievereniging  
 • Board member Eurotransplant   
 • Lid Education Committee European Society of Organ Transplantation (ESOT)   
 • Lid Education Committee The Transplantation Society (TTS)  
 • Lid Mesenchymal stromal cells In Solid Organ Transplantation (MISOT) groep   


Contactgegevens

Leids Universitair Medisch Centrum
Gebouw 1

Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Tel: 071 526 2148

Postzone C7-Q
Postbus 9600
2300 RC Leiden