Verwijzers

Huisartsen die zijn aangesloten bij ZorgDomein kunnen patiënten via ZorgDomein digitaal verwijzen.

Voor huisartsen die niet bij ZorgDomein zijn aangesloten geldt dat alle nieuwe patiënten schriftelijk (per post of per fax) aangemeld dienen te worden door middel van een verwijsbrief aan het hoofd van de polikliniek.

In deze verwijsbrief dienen te worden vermeld:

  • persoonsgegevens van de patiënt (inclusief telefoonnummer)
  • naam van de verwijzer
  • reden van verwijzing en voorgeschiedenis
  • aanduiding van de termijn waarin de patiënt gezien moet worden
  • gebruikte medicatie

Op grond van verwijsbrief en de capaciteit wordt vastgesteld of de patiënt kan worden geaccepteerd en zo ja, de termijn waarbinnen de patiënt gezien dient te worden. Medewerkers van de polikliniek nodigen de patiënt vervolgens uit, telefonisch of schriftelijk, voor een afspraak voor een eerste polikliniek bezoek. De huisarts ontvangt een schriftelijke bevestiging van de eerste afspraak, dan wel een bericht van afwijzing.

Adressen en telefoonnummers vindt u hier.

Verwijzers (algemeen)