Polikliniek Interne Geneeskunde

Op de polikliniek Interne Geneeskunde onderzoeken en behandelen we patiënten met aandoeningen op het brede terrein van de interne geneeskunde. U kunt daarbij denken aan suikerziekte, hoge bloeddruk, maagklachten, geelzucht, vermoeidheid, buikklachten, benauwdheid, afvallen en andere klachten.

Op deze polikliniek wordt u meestal behandeld door een internist-in-opleiding. Deze werkt onder supervisie van een internist die vrijwel altijd een deelspecialisatie heeft. Alle nieuwe patiënten worden aan het eind van de dag besproken in het team. Dit team bestaat uit de behandelend polikliniek arts, superviserend internist en wanneer nodig de deelspecialist. Onze internisten en internisten-in-opleiding onderzoeken en behandelen alle ziektes die behoren tot de Interne Geneeskunde.

Self check-in points at the LUMC

Self check-in points have recently been installed in the entrance hall and in the outpatient clinics of Internal Medicine, Urology and Obstetrics. These check-in points are part of a trial. If you are a patient and you want to know whether you can use these check-in points, check out below which group you belong to: 

 • If you are visiting one of the participating outpatient clinics, you can check-in at the check-in point. A ticket will be issued with which you can then register at the check-in point in the outpatient clinic. 
 • If this is your first visit to the LUMC, please obtain a ticket via the check-in point in the entrance hall and then visit the Central Information Desk where you can collect your patient card. If you are attending one of the participating outpatient clinics, but have never previously been a patient at the LUMC, make sure you first visit the Information Desk in the entrance hall. 
 • If you are already registered as a patient at the LUMC and are not attending one of the participating outpatient clinics, you do not have the check-in at the self check-in points. 

If you are still not certain whether you should be using check-in points, the staff of the outpatient clinics and the volunteers in the entrance hall are at your service to help you.

Specialistische klinieken

Naast de Interne polikliniek zijn er in het LUMC deelspecialistische poliklinieken Interne Geneeskunde. Elk behandelt een groep van aandoeningen: 

In eerste instantie behandelen wij u op de algemene polikliniek. Als meer expertise nodig is, of u moet langdurig onder controle blijven, dan verwijzen wij u door naar 1 van de deelklinieken of een ziekenhuis bij u in de regio.

De polikliniek Endocrinologie is verder opgesplitst in:

De polikliniek Nefrologie is opgesplitst in:       

 • Dialyse
 • Niercentrum

De polikliniek Trombose en Hemostase is opgesplitst in:       

 • Stollingsstoornissen
 • Trombose

De polikliniek Ouderengeneeskunde heeft naast de reguliere spreekuren nog vijf zorgpaden:       

 • Zorgpad ouderencardiologie
 • Zorgpad ouderennefrologie
 • Zorgpad ouderenoncologie
 • Zorgpad neuropsychiatrie
 • Zorgpad ouderenpsychiatrie

Contact

Polikliniek Interne Geneeskunde, Infectieziekten, Ouderengeneeskunde, Trombose en Hemostase:
telefoon 071–526 18 50, bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur

Polikliniek Diabetes en Endocrinologie: 
telefoon 071-526 35 05, bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur

Polikliniek Nierziekten:
telefoon 071-526 3796

E-mail: internegeneeskunde@lumc.nl
U kunt ook een mail sturen via het patiëntportaal mijnLUMC    

Lokatie poliklinieken