Polikliniek Interne Geneeskunde

Op de polikliniek Interne Geneeskunde onderzoeken en behandelen we patiënten met aandoeningen op het brede terrein van de interne geneeskunde. U kunt daarbij denken aan suikerziekte, hoge bloeddruk, maagklachten, geelzucht, vermoeidheid, buikklachten, benauwdheid, afvallen en andere klachten.

Op deze polikliniek wordt u meestal behandeld door een internist-in-opleiding. Deze werkt onder supervisie van een internist die vrijwel altijd een deelspecialisatie heeft. Alle nieuwe patiënten worden aan het eind van de dag besproken in het team. Dit team bestaat uit de behandelend polikliniek arts, superviserend internist en wanneer nodig de deelspecialist. Onze internisten en internisten-in-opleiding onderzoeken en behandelen alle ziektes die behoren tot de Interne Geneeskunde.

Aanmeldzuilen in het LUMC

In de centrale hal en op de poliklinieken Interne Geneeskunde, Urologie en Verloskunde staan sinds kort aanmeldzuilen. Deze zuilen maken onderdeel uit van een proef. Bent u patiënt en wilt u weten of u gebruik kunt maken van de aanmeldzuilen? Kijk dan tot welke groep u hoort: 

 • Komt u voor een van de deelnemende poliklinieken, meld u dan aan via de aanmeldzuil. U krijgt van de zuil een ticket waarmee u zich vervolgens bij de aanmeldzuil op de polikliniek kunt melden. 
 • Komt u voor het eerst in het LUMC, meld u dan aan via een aanmeldzuil in de centrale hal en ga daarna nog langs de Centrale Inschrijfbalie om onder meer een patiëntenkaart te ontvangen. Ook als u voor een van de deelnemende poliklinieken komt, maar nooit eerder patiënt in het LUMC bent geweest, maakt u een tussenstop bij de Centrale Inschrijving.
 • Bent u al langer patiënt in het LUMC en komt u niet voor een van de deelnemende poliklinieken? Dan maakt u nog geen gebruik van de aanmeldzuilen.

Bent u niet zeker of u de aanmeldzuilen kunt gebruiken? De polimedewerkers en de vrijwilligers in de centrale hal helpen u graag verder. 

Specialistische klinieken

Naast de Interne polikliniek zijn er in het LUMC deelspecialistische poliklinieken Interne Geneeskunde. Elk behandelt een groep van aandoeningen: 

In eerste instantie behandelen wij u op de algemene polikliniek. Als meer expertise nodig is, of u moet langdurig onder controle blijven, dan verwijzen wij u door naar 1 van de deelklinieken of een ziekenhuis bij u in de regio.

De polikliniek Endocrinologie is verder opgesplitst in:

De polikliniek Nefrologie is opgesplitst in:       

 • Dialyse
 • Niercentrum

De polikliniek Trombose en Hemostase is opgesplitst in:       

 • Stollingsstoornissen
 • Trombose

De polikliniek Ouderengeneeskunde heeft naast de reguliere spreekuren nog vijf zorgpaden:       

 • Zorgpad ouderencardiologie
 • Zorgpad ouderennefrologie
 • Zorgpad ouderenoncologie
 • Zorgpad neuropsychiatrie
 • Zorgpad ouderenpsychiatrie

Contact

Polikliniek Interne Geneeskunde, Infectieziekten, Ouderengeneeskunde, Trombose en Hemostase:
telefoon 071–526 18 50, bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur

Polikliniek Diabetes en Endocrinologie: 
telefoon 071-526 35 05, bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur

Polikliniek Nierziekten:
telefoon 071-526 3796

E-mail: internegeneeskunde@lumc.nl
U kunt ook een mail sturen via het patiëntportaal mijnLUMC    

Lokatie poliklinieken