Polikliniek Interne Geneeskunde

Op de polikliniek Interne Geneeskunde onderzoeken en behandelen we patiënten met aandoeningen op het brede terrein van de interne geneeskunde. U kunt daarbij denken aan suikerziekte, hoge bloeddruk, maagklachten, geelzucht, vermoeidheid, buikklachten, benauwdheid, afvallen en andere klachten.

Op deze polikliniek wordt u meestal behandeld door een internist-in-opleiding. Deze werkt onder supervisie van een internist die vrijwel altijd een deelspecialisatie heeft. Alle nieuwe patiënten worden aan het eind van de dag besproken in het team. Dit team bestaat uit de behandelend polikliniek arts, superviserend internist en wanneer nodig de deelspecialist. Onze internisten en internisten-in-opleiding onderzoeken en behandelen alle ziektes die behoren tot de Interne Geneeskunde.

Aanmeldzuilen in het LUMC

In de centrale hal en op de poliklinieken staan aanmeldzuilen. Via deze zuilen meldt u zich aan voor uw afspraak op de polikliniek. Heeft u een afspraak op de polikliniek, bij Radiologie of de Centrale Bloedafname? Meld u dan altijd eerst aan bij de aanmeldzuil in de centrale hal. Dit kan met uw identiteitskaart, paspoort of rijbewijs. Wilt u weten hoe de aanmeldzuilen werken? 

Specialistische klinieken

Naast de Interne polikliniek zijn er in het LUMC deelspecialistische poliklinieken Interne Geneeskunde. Elk behandelt een groep van aandoeningen: 

In eerste instantie behandelen wij u op de algemene polikliniek. Als meer expertise nodig is, of u moet langdurig onder controle blijven, dan verwijzen wij u door naar 1 van de deelklinieken of een ziekenhuis bij u in de regio.

De polikliniek Endocrinologie is verder opgesplitst in:

De polikliniek Nefrologie is opgesplitst in:       

  • Dialyse
  • Niercentrum

De polikliniek Trombose en Hemostase is opgesplitst in:       

  • Stollingsstoornissen
  • Trombose

De polikliniek Ouderengeneeskunde heeft naast de reguliere spreekuren nog vijf zorgpaden:       

  • Zorgpad ouderencardiologie
  • Zorgpad ouderennefrologie
  • Zorgpad ouderenoncologie
  • Zorgpad neuropsychiatrie
  • Zorgpad ouderenpsychiatrie

Contact

Polikliniek Interne Geneeskunde, Infectieziekten, Ouderengeneeskunde, Trombose en Hemostase:
telefoon 071–526 18 50, bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur

Polikliniek Diabetes en Endocrinologie: 
telefoon 071-526 35 05, bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur

Polikliniek Nierziekten:
telefoon 071-526 3796

E-mail: internegeneeskunde@lumc.nl
U kunt ook een mail sturen via het patiëntportaal mijnLUMC    

Lokatie poliklinieken