Opname in het LUMC

Het LUMC kent meerdere opnameafdelingen:

  • Acute Opname Afdeling (AOA)
  • Dagbehandeling
  • Verpleegafdeling Kortverblijf
  • Verpleegafdeling Langverblijf

Als u wordt opgenomen, hangt het van uw klacht af waar u terecht komt.

Spoedopname

Als de huisarts of een andere verwijzer vermoedt dat u met spoed moet worden opgenomen, zal hij contact opnemen met een internist van het LUMC. U meldt zich bij het centrum Spoedeisende Hulp (SEH). Daar wordt het medisch probleem in kaart gebracht en een eventuele opname voorbereid. Als een spoedopname inderdaad nodig is, wordt een plaats gezocht op de verpleegafdeling Langverblijf en daar start uw behandeling.

Soms blijkt tijdens een gepland bezoek aan de polikliniek dat een spoedopname nodig is. Mogelijk kunt u rechtstreeks naar een langverblijf verpleegafdeling. In andere gevallen is eerst beoordeling en voorbereiding van de opname nodig via het centrum Spoedeisende Hulp of de Acute Opname Afdeling. Dit hangt af van uw medisch probleem en van het tijdstip van de dag.

Geplande opname

Bij een bloedtransfusie of het toedienen van een infuus wordt u opgenomen op de afdeling Kortverblijf of bij Dagbehandeling. Dit zijn in de regel geplande opnames en u kunt snel weer naar huis. Als u onverhoopt langer moet blijven, wordt u overgeplaatst naar de afdelingen Langverblijf interne geneeskunde VIG-1.

Als u een nier-, nierpancreas- of levertransplantatie moet ondergaan, wordt u opgenomen op de afdeling transplantatiegeneeskunde . Hier wordt iedereen met een getransplanteerd orgaan opgenomen tot 12 maanden na de transplantatie.

Interne geneeskunde

Op de afdelingen Langverblijf VIG1 en VIG2 worden patiënten opgenomen voor interne geneeskunde, met name voor de deelspecialismen nierziekten, endocrinologie en infectieziekten. Verder patiënten voor reumatologie, longziekten, maag-darm-leverziekten en nucleaire geneeskunde. Het gaat om opnames waarvan verwacht wordt dat ze meerdere dagen duren, en om kortere opnames voor specialistische onderzoeken en behandelingen.

Contact

Acute Opname Afdeling
Locatie C-10-Q
071 – 526 2622 / 526 2491

Dagbehandeling
Locatie J-08-R
071 – 526 4469 (van 7.00 tot 16.30 u)
071 – 526 4144 / 526 3090 (van 16.30 tot 20.00 u)

Kortverblijf
Locatie J-08-Q
071 – 526 4837 (van 7.00 tot 16.30 u)
071 – 526 31 76 (avond en nacht)

Verpleegafdeling Interne Geneeskunde (VIG-1)
Locatie C-10-P
071 – 52646 76