Patiëntenzorg

Polikliniek

Uw huisarts of behandelend specialist kan u verwijzen naar de polikliniek Huidziekten. Bij het maken van een afspraak stelt de secretaresse u een aantal vragen om te bepalen op welk spreekuur u het beste gezien kunt worden. Tijdens het eerste consult wordt u doorgaans gezien door een dermatoloog, arts-assistent dermatologie en coassistent. 

Wij verzoeken u om niet meer dan 10 minuten voor uw geplande afspraak zich op de polikliniek te melden.

Dit doen wij om te voorkomen dat de wachtkamer te vol wordt en de afstand van 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd.

Op de polikliniek zijn ook gespecialiseerde verpleegkundigen en een maatschappelijk werker aanwezig. U wordt uitvoerig onderzocht en er wordt beoordeeld of aanvullend onderzoek noodzakelijk is. Als alle gegevens compleet zijn, wordt een voorstel voor een behandelplan met u besproken.

Algemene Dermatologie

Doorgaans wordt u verwezen naar een spreekuur algemene dermatologie om de aard van de huidziekte vast te stellen en een geschikte behandeling te kiezen. Naast spreekuren algemene dermatologie zijn er speciële poliklinieken en spreekuren, deels in het kader van de aandachtsgebieden van de afdeling. Op deze spreekuren wordt u gezien door dermatologen met een bijzondere expertise in deze deelgebieden van de dermatologie. Bij enkele van deze speciële spreekuren hebben een multidisciplinair karakter; bij het onderzoek en de behandeling wordt er nauw samengewerkt met specialisten van een andere discipline.

Huidkanker centrum

Andere speciële poliklinieken en spreekuren

Maatschappelijk Werk en Patiëntenservice

Indien u gebruikt wilt maken van de Dienst Maatschappelijk Werk kunt u contact opnemen.