Klinische research

De klinische research van de afdeling Hematologie LUMC richt zich met name op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van allogene stamceltransplantatie en immunotherapie van hematologische ziekten, en nieuwe behandelingsstrategieën bij de behandeling van acute myeloide leukemie (AML) en acute lymfatische leukemie (ALL). Voor de evaluatie en monitoring van nieuwe behandelingsstrategieën worden nieuwe methodieken ontwikkeld.

Hendrik Veelken (afdelingshoofd), Fred Falkenburg (plaatsvervangend afdelingshoofd), Peter von dem Borne (chef de clinique afdeling Hematologie en Beenmergtransplantatie), Stijn Halkes (staflid klinische research), en Erik Marijt ( hematoloog ) zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe klinische protocollen, implementatie van nieuwe behandelingsstrategieën, en de evaluatie van het effect van behandelingen door middel van laboratorium onderzoek.

In het Parelsnoer Initiatief www.parelsnoer.org wordt samengewerkt met de zeven andere Universitaire Medische Centra om tot de aanleg te komen van een nationale biobank op het gebied van leukemie, myeloom en lymfomen. Hiertoe worden klinische data en tumormaterialen verzameld die toegang geven tot het verrichten van nationaal wetenschappelijk onderzoek op het gebied van pathogenese en behandeling van hematologische maligniteiten.