Research

pipettenDe afdeling Hematologie van het LUMC verricht wetenschappelijk onderzoek naar de pathogenese van hematologische maligniteiten en aplastische anemie.

De afdeling verricht fundamenteel onderzoek op het gebied van immunobiologie van allogene stamceltransplantatie met name op het gebied van afstoting, graft versus host ziekte, graft versus tumor reactiviteit en opportunistische infecties na allogene stamceltransplantatie (zie ook: Speerpunten in de patiëntenzorg/Transplantatie en immunotherapie).

Translationeel onderzoek richt zich op implementatie van immunologische interventies bij de behandeling van hematologische maligniteiten met allogene stamceltransplantatie en cellulaire immunotherapie.

Onze klinische research is gefocust op fase I/II studies op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe therapeutische interventies na allogene stamceltransplantatie, en nieuwe vormen van behandeling van acute myeloide leukemie en acute lymfatische leukemie.