Benigne / Goedaardig

De benigne/goedaardige aandoeningen van bloed, beenmerg of lymfklieren die behandeld worden door de afdeling Hematologie omvatten onder meer aangeboren stoornissen van de bloedvorming, verworven stoornissen van de aanmaak van bloedcellen (aplastische anaemie) en stoornissen in het afweersysteem die gepaard gaan met afbraak van eigen bloedcellen.

Veel andere aandoeningen waarbij bloed of lymfklieren betrokken zijn vallen niet onder het aandachtsgebied van de hematoloog. Behandeling bij de afdeling Hematologie voor deze aandoeningen zal dan ook uitsluitend plaatsvinden na verwijzing van de huisarts of een ander medisch specialist.