Maligne / Kwaadaardig

Vrijwel alle kwaadaardige aandoeningen (kanker) van bloedcellen, beenmergcellen of lymfklieren worden door de afdeling Hematologie van het LUMC behandeld. De behandeling bestaat in eerste instantie meestal uit chemotherapie en behandeling met antistoffen. Antistoffen zijn eiwitten die door het lichaam worden geproduceerd om vreemde structuren te bestrijden. Sommige in het laboratorium gemaakte antistoffen kunnen ingezet worden in de behandeling van kwaadaardige aandoeningen. Ook hormoonachtige stoffen worden vaak gebruikt bij de behandeling van kanker. Bij de meest ernstige vormen van bloed en lymfklierkanker kan stamceltransplantatie zinvol zijn (zie speerpunten in de patiëntenzorg).

De meest voorkomende kwaadaardige aandoeningen van bloed, beenmerg of lymfklieren zijn: acute myeloide leukemie (AML),  acute lymfatische leukemie (ALL), chronische myeloide leukemie (CML), chronische lymfatische leukemie (CLL), myelodysplastische syndroom (MDS), myelo proliferatieve ziekten, non-Hodgkin lymfomen (NHL), ziekte van Hodgkin, ziekte van Kahler (multipel myeloom).Voor een uitgebreide beschrijving van deze ziekten verwijzen wij u naar kanker.nl

Veel behandelingen van kwaadaardige aandoeningen van bloed, beenmerg of lymfklieren vinden plaats in het kader van nationale of internationale studies. De afdeling Hematologie heeft zich daarvoor aangesloten bij de Stichting Hemato-oncologie voor volwassenen Nederland (HOVON) www.hovon.nl en de Europese organisatie voor onderzoek en behandeling van kanker (EORTC – European Organisation for Research and Treatment of Cancer). www.eortc.be