Trombose en hemostase

De aandoeningen van de bloedstolling hebben in het LUMC speciale aandacht. Binnen de afdeling Trombose en Hemostase worden patiënten met deze aandoeningen onderzocht en behandeld. Ook wordt er veel wetenschappelijk onderzoek op dit gebied verricht, zodat mogelijk uw medewerkwerking aan een onderzoek op dit gebied gevraagd kan worden.

Op de website Trombose en Hemostase treft u informatie over de poliklinieken (hemofiliebehandelcentrum, hemorrhagische diathese polikliniek, veneuze trombose polikliniek), de diverse ziektebeelden (bloedingen, trombose), onderzoek en behandeling.

Tevens is er speciale informatie voor verwijzers.