Speerpunten in de patiëntenzorg

Op sommige ziekten en behandelingsmethoden heeft de afdeling Hematologie LUMC zich in het bijzonder gespecialiseerd. Dit betreft onder andere acute leukemie, aplastische anemie en stamceltransplantatie gebruik makend van verwante of onverwante donoren (allogene stamceltransplantatie) en navelstrengbloed transplantatie.

Daarnaast ontwikkelt de afdeling allerlei vormen van immunotherapie met behulp van donorcellen voor de behandeling van kwaadaardige bloedziekten en virus infecties. Voor patiënten die in aanmerking komen voor allogene stamceltransplantatie zijn in het LUMC soms behandelingsprotocollen beschikbaar die in andere centra niet mogelijk zijn.

Om nieuwe behandelingen mogelijk te maken is wetenschappelijk onderzoek nodig. De afdeling Hematologie van het LUMC richt zich vooral op het inzetten van afweercellen in de behandeling van kwaadaardige bloedziekten en lymfklierkanker. Om dit wetenschappelijk onderzoek te verrichten is normaal weefsel en tumorweefsel van patiënten nodig. Daarom vragen wij alle patiënten of zij bereid zijn mee te werken met dit wetenschappelijk onderzoek door bij het nemen van weefselbiopten, beenmergpuncties en bloed afnames extra materiaal voor dit deel te mogen afnemen. Dit weefsel wordt opgeslagen en nu of in de toekomst gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Voordat materiaal wordt afgenomen worden patiënten hierover eerst geïnformeerd en om toestemming gevraagd. Het niet geven van toestemming voor wetenschappelijk onderzoek heeft geen enkele invloed op de behandeling die u in ons centrum krijgt.

Omdat dit type wetenschappelijk onderzoek zeer kostbaar is probeert de afdeling Hematologie extra financiele middelen te werven via het Doelfonds Leukemie. Dit Doelfonds maakt deel uit van de Bontius Stichting van het LUMC.