Gang van zaken

In veel gevallen zal een bezoek aan de Kortverblijfafdeling aansluitend zijn aan een bezoek aan de polikliniek. Nadat uw polikliniekarts heeft beoordeeld of uw geplande chemotherapie kuur door kan gaan of dat u bijvoorbeeld bloedtransfusie nodig heeft, meldt u zich bij de secretaresse op de polikliniek.

Soms is een afspraak op de Kortverblijfafdeling los van een polikliniekbezoek, maar ook dan meldt u zich eerst bij de secretaresse op de polikliniek. Van de secretaresse krijgt u uw medisch dossier en de benodigde formulieren mee en gaat u vervolgens naar de Kortverblijfafdeling waar de verdere behandeling zal plaatsvinden.

Patiƫnten met hemofilie of andere bloedstollingsstoornissen die een bloeding hebben, gaan na telefonisch overleg met de hemostase-arts, direct naar de Kortverblijfafdeling en worden daar door de hemostase-arts beoordeeld en krijgen daar eventueel stollingsconcentraat toegediend.