Spreekuur

Op de polikliniek Hematologie vinden dagelijks gelijktijdig twee of drie spreekuren plaats van 8.30 uur tot 14.00 uur. In totaal hebben ongeveer 10 hematologen een dag in de week spreekuur. U houdt afgezien van vakanties, congressen en ziekten, een vaste polikliniekarts. Er zijn ook artsen in opleiding tot hematoloog werkzaam op de polikliniek. Uiteraard wisselen deze artsen, maar zij houden ongeveer gedurende een jaar dezelfde patiënten. Afhankelijk van de aard van uw aandoening kan het ook zijn dat u afwisselend gezien wordt door uw hematoloog en een verpleegkundig specialist.

Veel patiënten komen van buiten de West-Nederlandse regio. Voor deze patiënten zal zoveel mogelijk een afspraak voor later op de ochtend worden gemaakt.

Ongeveer elk kwartier is er ruimte voor een afspraak. Incidenteel worden 2 patiënten op hetzelfde tijdstip geboekt. Voor nieuwe patiënten wordt ongeveer 45 minuten uitgetrokken. Het is ons streven om de afspraaktijden zo stipt mogelijk na te komen en de wachttijden te beperken tot minder dan 15 minuten, hoewel dit in de praktijk niet altijd lukt, aangezien de problemen van patiënten niet altijd voorspelbaar zijn en zich niet steeds in de geplande tijd laten oplossen.

Contact: Voor informatie over het maken of wijzigen van uw afspraak