Type onderzoek en behandeling

Na het bezoek aan de arts kan soms direct een volgende afspraak worden gemaakt bij de secretaresses. Vaak moet er echter eerst uitvoeriger bloedonderzoek worden verricht. De secretaresses vullen daarvoor de formulieren in, waarna door de verpleegkundigen bloed wordt afgenomen. Het kan ook zijn dat er met spoed ander onderzoek (bijvoorbeeld röntgenfoto’s of beenmergonderzoek) moet worden verricht. Dit wordt ook geregeld door de secretaresses.

Het kan gebeuren dat u behandeling behoeft met medicamenten die via injectie of infuus moeten worden toegediend. In dat geval schrijft uw arts via de computer voor wat aan u moet worden toegediend. De apotheek zorgt ervoor dat de juiste medicamenten binnen een uur op de kortverblijfafdeling komen. Daarna worden de medicijnen in een infuuskamer op de kortverblijfafdeling door één van de verpleegkundigen toegediend.

Mocht u een bloedtransfusie nodig hebben, dan kan dat afhankelijk van de urgentie òf op dezelfde dag, òf één tot enkele dagen later. Hiertoe wordt bij u eerst kruis- en stolboed afgenomen. Bloedtransfusies worden in het LUMC meestal in speciaal hiervoor bestemde bedden gegeven. U kunt, nadat het bloed is toegediend, weer huiswaarts. Na overleg is het soms mogelijk om de nacht op de afdeling door te brengen, b.v. wanneer de transfusie te laat is afgelopen om naar huis te gaan. Soms kunnen bloedtransfusies bij u thuis door het verpleegkundig specialistenteam worden toegediend.