Polikliniek

poliDe polikliniek Hematologie bevindt zich op de derde etage van de polikliniektoren (route 35). Jaarlijks worden er ongeveer 500 nieuwe patiënten gezien en zijn er  ongeveer 9500 herhalingsbezoeken.

Afspraken voor nieuwe patiënten worden uitsluitend gemaakt na schriftelijke aanmelding door verwijzende arts.

Er zijn voor de meeste ziekten geen wachtlijsten op de polikliniek Hematologie. In samenspraak met de verwijzer wordt samen met de patiënt besproken of de gehele behandeling moet plaatsvinden in het LUMC of dat terugverwijzing naar de oorspronkelijke verwijzer of gezamenlijke behandeling mogelijk en zinvol is. Door samen te werken met andere ziekenhuizen kunnen de wachtlijsten van de polikliniek Hematologie worden beperkt.