Informatieavond Aplastische Anemie 12 december 2016

Onder grote belangstelling is op 12 december 2016 is, door stafleden van de Afdeling Hematologie van het LUMC, een informatieavond gehouden over aplastische anemie.

Aplastische anemie is een auto-immuun ziekte waarbij bloedaanmakende stamcellen uit het beenmerg zijn verdwenen. Hierdoor ontstaan ernstige bloedarmoede, levensbedreigende infecties en bloedingen. Bij de meeste patiënten met aplastische anemie verbeteren de bloedwaarden na een behandeling met het medicijn Anti T-cel Globuline (ATG), een middel dat de afweer van de patiënt tijdelijk sterk onderdrukt. Het is nog niet duidelijk waarom een deel van de patiënten niet of heel traag op de behandeling reageert, omdat nog onbekend is wat het precieze werkingsmechanisme van ATG is. Daarnaast kan een medicijn, dat de uitgroei van stamcellen in het beenmerg bevordert, effectief zijn bij sommige patiënten. Verder onderzoek zal moeten leiden tot de ontwikkeling van de meest effectieve en veilige behandeling van patiënten. 

De afdeling Hematologie van het LUMC is een erkend expertisecentrum voor de ziekte aplastische anemie. Tijdens deze informatieavond zijn de volgende presentatie gehouden: 

  • Fred Falkenburg, hematoloog, een inleiding over het ziektebeeld gegeven.
  • Jennifer Tjon, hematoloog in opleiding, heeft vertelt over de huidige behandeling. 
  • Herm Droog heeft namens de patiëntenvereniging de rol van patiënten in een expertisecentrum nader toegelicht. 
  • Stijn Halkes, hematoloog, heeft tot slot een presentatie gegeven over de nieuwe ontwikkelingen en het wetenschappelijk onderzoek.
Hier kunt u deze presentaties nog eens bekijken.