Education and Study programmes

De afdeling is intensief betrokken bij onderwijs en opleiding van medische en biomedische studenten, (research) analisten, verpleegkundigen, co-assistenten, arts-assistenten en internisten. Tevens verzorgt de afdeling diverse vormen van bij- en nascholing voor verpleegkundigen, internisten en hematologen.