Opleiding tot hematoloog

De afdeling Hematologie is intensief betrokken bij de opleidingen van co-assistenten tot arts en arts-assistenten tot internist, en verzorgt de opleiding van internisten tot hematoloog. In het research laboratorium kunnen biomedische en medische studenten een promotietraject volgen en in opleiding gaan tot wetenschappelijk onderzoeker.

Aandachtsgebied Hematologie

De afdeling organiseert een 2-jarige opleiding van internist tot hematoloog. De afdeling heeft jarenlange ervaring met immunotherapie als behandeling van patiënten met hematologische maligniteiten na allogene stamcel transplantatie. Als hematoloog in opleiding zul je ervaring krijgen met diverse protocollen voor stamcel transplantatie, conditioneringschema’s, procedures voor stamcel mobilisatie, diagnose en behandeling van Graft-versus-Host Disease, klinische follow-up van patiënten na allogene stamcel transplantatie, immunotherapie na stamcel transplantatie en doseringsschema’s van donor lymfocyten infusies. Hematologen in opleiding zullen tevens betrokken zijn bij klinische studies met nieuwe vormen van immunotherapie na allogene stamcel transplantatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dr. C.J.M. Halkes (c.j.m.halkes@lumc.nl).