Kwaliteit oncologische chirurgie in het LUMC

Uw huisarts of andere verwijzer heeft u doorverwezen naar het LUMC. U vertrouwt op het oordeel van uw huisarts/verwijzer maar wilt zelf ook overtuigd zijn of u wel in het juiste ziekenhuis wordt opgenomen. Belangrijk is dat u zich op uw gemak voelt in het ziekenhuis en bij uw behandelend arts. Daarnaast wilt u graag weten of de kwaliteit van het ziekenhuis goed is, zodat u zelf beter een keuze kunt maken. Er komt steeds meer informatie beschikbaar over de kwaliteit van zorg. Het is niet altijd makkelijk om daaruit op te maken of dit relevant is voor de behandeling van uw aandoening. De afdeling Heelkunde van het LUMC hoopt u op weg te helpen met onderstaande informatie.

Hoe kan ik oncologische chirurgie/zorg in het LUMC beoordelen?

Kijk naar aantallen en ervaring

De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (vereniging van chirurgen) heeft zichzelf normen opgelegd met betrekking tot het minimale aantal operaties dat een ziekenhuis jaarlijks moet uitvoeren. Er zijn ook andere normen die voor een deel weer zijn opgenomen in de Soncos normen. 

Aantal operaties Heelkunde LUMC

Kijk naar de Soncos Normen

Een operatie is voor patiënten met kanker meestal maar een onderdeel van het behandelplan. Een effectieve behandeling van kanker wordt bepaald door de samenwerking en expertise van specialisten in een multidisciplinair team en de medische voorzieningen in een ziekenhuis. Om over de kwaliteit van het behandeltraject te waken zijn SONCOS normen opgesteld. Deze geven aan hoe de behandeling van een tumorsoort zo optimaal mogelijk kan worden gedaan door het multidisciplinair team. 

Rapport over de mate waarin het LUMC aan de SONCOS normen voldoet

Kijk naar de uitkomsten en resultaten

Het is uiteraard belangrijk om te voldoen aan normen, maar het is ook belangrijk om te weten hoe het daadwerkelijk gaat met patiënten als zij zijn behandeld voor een bepaalde aandoening. Wij spreken hier van uitkomsten. Voor een aantal aandoeningen zijn ‘registraties’ opgezet. Deze uitkomstenregistraties laten zien wat de resultaten zijn van de behandeling in verschillende ziekenhuizen en vergelijken deze met elkaar. Deze ‘spiegelinformatie’ wordt gebruikt door artsen en verzekeraars om de zorg te verbeteren. De uitkomsten worden geregistreerd door het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA). Naar verwachting wordt deze spiegelinformatie eind 2014 openbaar gemaakt. Voor de uitkomsten van de behandeling van Maag- en Slokdarmkanker in het LUMC kunt u alvast hier terecht.

Vraag het de patiëntenverenigingen

In Nederland zijn de patientënbelangen goed georganiseerd in diverse verenigingen. Zij vervullen een belangrijke rol in de zorg en praten mee over kwaliteit. In Nederland werken 24 kankerpatentenorganisaties samen onder de koepel van De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Individueel richten deze organisaties zich op verschillende aandoeningen. De patiëntenverenigingen analyseren de kwaliteitsgegevens en ontwikkelen hun eigen evaluatie of monitor om zo de patiënt voor te lichten en te helpen met hun keuze.

Kijk naar sterftecijfers per diagnosegroep

Het LUMC heeft de standard mortality rate (smr’s) oftwel de sterftecijfers per specifieke diagnosegroep over de periode 2012-2014 beschikbaar. Deze cijfers zijn berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van gegevens uit de Landelijk Medische Registratie (LMR).

Kijk naar patiënttevredenheid in het LUMC

U kunt deze gegevens nalezen op de website van de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra. Het LUMC doet ook zelf onderzoek naar patiëntervaringen.