Patiëntenfolder

Alvleesklierkanker, zorgpad

Bij vermoeden van een tumor of cyste in de alvleesklier wordt de patiënt door de huisarts of andere specialist doorverwezen naar het Zorgpad pancreascarcinoom van het LUMC. 

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Heelkunde.

Voorbereiding

Wat gaat er vooraf aan het onderzoek of de behandeling?

Voorbereiden casus voor het Multi Disciplinair Overleg  

Na verwijzing neemt een gespecialiseerde secretaresse/case manager meteen contact op met de patiënt. De patiënt wordt geïnformeerd over hetgeen een verwijzing naar het LUMC inhoudt. Daarnaast beoordelen de arts en de radioloog van het zorgpad aan de hand van de verwijsgegevens of extra onderzoek nodig is. Als dat het geval is, vindt dat onderzoek plaats vóór het multidisciplinair overleg, zodat we binnen een week het behandelvoorstel kunnen bespreken met de patiënt.  

Vaststellen diagnose en behandelvoorstel tijdens het Multi Disciplinair Overleg 

Binnen één week na verwijzing bespreken wij de patiënt op ons multidisciplinair overleg en wordt de definitieve diagnose en het behandelvoorstel opgesteld. Aansluitend het MDO bespreken we dit met de patiënt, tijdens een afspraak op de polikliniek.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Start behandeling na afspraak met en besluitvorming door de patiënt 

Na het MDO komt de patiënt op de poli om de diagnose en het behandelplan door te spreken. Alle verdere afspraken en consulten worden dan in gang gezet. Hierbij ligt de nadruk ligt niet alleen op een efficiënt en vlot verlopend zorgproces, maar nadrukkelijk óók op het bieden van ruimte aan de patiënt om een weloverwogen besluit te kunnen nemen over het wel of niet akkoord gaan met het behandelvoorstel. 

Nazorg

Welke specifieke nazorg kunnen wij bieden?

Terugkoppeling verwijzer na MDO 

Direct aansluitend het multidisciplinair overleg versturen wij de terugrapportage met de diagnose en het behandelplan via Zorgdomein aan de huisarts. De verwijzend specialist ontvangt deze rapportage in kopie per e-mail of per post.  

Terugkoppeling verwijzer na behandeling 

Mits de patiënt toestemming hiervoor geeft zullen wij u, naast de huisarts, per brief op de hoogte stellen van het resultaat van de behandeling en eventueel onverwachte wendingen in het zorgproces. 

Ons onderzoek

Aan welke studies kan je meedoen?

Alvleesklierkanker en wetenschappelijk onderzoek 

U kunt beslissen of u wilt meedoen aan een landelijk medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van Alvleesklierkanker. Voordat u een beslissing neemt, is het belangrijk om meer te weten over dit onderzoek. Wat deze studie inhoudt wordt in een gesprek met de Research Verpleegkundige van het zorgpad Alvleesklierkanker duidelijk uitgelegd. Thuis kunt u die informatie teruglezen in de informatiebrief PREOPANC studie.

Binnen het LUMC bestaat veel expertise op het gebied van de diagnostiek en behandeling van alvleesklierkanker. Er is een intensieve samenwerking tussen de verschillende afdelingen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met deze vorm van kanker. Deze samenwerking komt tot uiting in de patiëntenzorg, maar ook in het wetenschappelijk onderzoek naar patiënten met alvleesklierkanker. 

Dit wetenschappelijk onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door deelname van patiënten en gezonde donoren aan de LUMC Biobank. Een biobank is een manier om lichaamsmateriaal te bewaren voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Het doel van dit wetenschappelijk onderzoek is om onder meer inzicht te krijgen in de oorzaken en mechanismen van alvleesklierkanker en om vroege opsporing en behandeling te verbeteren.  

Bekijk onderstaande animatie voor meer informatie over de biobank en deelname hieraan. Tijdens uw poliklinisch bezoek zal de arts en/of verpleegkundig specialist u meer informatie geven over de biobank.

https://www.youtube.com/watch?v=-gLpEFouYEk

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Tijdens kantooruren zijn wij bereikbaar op telefoonnummer 071-5297376. Zowel patiënten als verwijzers kunnen hier terecht voor alle vragen met over het zorgpad. Ons faxnummer is 071-5266770  

Ook zijn wij direct bereikbaar via het emailadres: pancreas@lumc.nl. Tijdens kantooruren wordt de mail vrijwel onmiddellijk gelezen en beantwoord. Via mail kan de verwijsbrief alvast opgestuurd worden.