Mevr. Dr. Wilma Mesker

Vakgebied(en)

  • Proteomics
  • Tumor-stroma interactions
  • Biobank Heelkunde

Introductie

Dr. Mesker behaalde in 1982 haar HBO diploma aan de Hogere Laboratoriumschool te Leiden. Na haar opleiding heeft zij twee jaar gewerkt bij de afdelingen Pathologie en Cytologie in het Antoni van Leeuwenhoekhuis te Amsterdam. Vanaf 1984 was zij verbonden aan de afdeling Moleculaire Celbiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum. Haar onderzoek op deze afdeling betrof de automatische microscopie en beeldbewerking met klinische toepassingen hiervan zoals automatische analyse van baarmoederhalsuitstrijkjes en het vroegtijdig detecteren van CMV reactivatie bij niertransplantatie patiënten. Ook werkte zij samen met de afdeling Verloskunde betreffende de detectie van circulerende foetale cellen in de maternale circulatie voor het vroegtijdig opsporen van chromosomale afwijkingen. In 1988 haalde zij de Amerikaanse graad (CTIAC) in de Cytologie aan de International Academy of Cytology in Brussel en promoveerde in 2008 op het proefschrift 'Microscopical evaluation of prognostic factors in colorectal cancer'. Sinds 2008 werkt Dr. Mesker als research projectleider chirurgische oncologie op de afdeling Heelkunde. Haar expertise betreft diagnostische en prognostische factoren bij colon en mammacarcinomen op het gebied van minimal residual disease in beenmerg en lymfklieren, DNA analyse en tumor-stroma interactie. Daarnaast coördineert zij projecten op het gebied van proteomics en Biobanking Heelkunde.


Research


Contactgegevens

Leids Universitair Medisch Centrum
Gebouw 1
Kamer D6-27

Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Tel: 071 5263610

Postzone K6-R
Postbus 9600
2300 RC Leiden

E-mail: W.E.Mesker@lumc.nl