Organisatie rond dierproeven

Het LUMC heeft op basis van de Wet op de dierproeven (Wod) van de overheid een vergunning gekregen voor het verrichten van dierproeven en het fokken van proefdieren. De Raad van Bestuur (RvB) van het LUMC treedt op als instellingsvergunninghouder. Zowel de overheid als het LUMC stellen eisen aan de organisatie rond dierproeven.

De RvB heeft het Proefdiercentrum (PDC) aangewezen als de enige plaats binnen het LUMC waar onderzoek met proefdieren mag plaatsvinden. Binnen deze proefdierfaciliteit zijn gediplomeerde dierverzorgers en biotechnici verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging van de dieren, alle dagen van het jaar.

Instantie voor dierenwelzijn

Het LUMC heeft een instantie voor dierenwelzijn (IvD) (volgens artikel 14a van de Wet op de dierproeven). De IvD geeft diegenen die met de dieren omgaan, advies over dierenwelzijn, de 3Vs en technische en wetenschappelijke ontwikkelingen. De IvD volgt het verloop van de onderzoeksprojecten met bijzondere aandacht voor de gevolgen voor het welzijn van de gebruikte dieren.

Centrale Commissie Dierproeven

Ieder onderzoeksprojectvoorstel met proefdieren moet ethisch worden getoetst door de Centrale Commissie Dierproeven (CCD). De instellingsvergunninghouder moet daarom ieder projectvoorstel voor toetsing indienen bij de CCD. De onderzoeker mag pas met het project beginnen nadat de CCD een projectvergunning heeft afgegeven.

Projectvergunning

Een projectvergunning wordt afgegeven voor maximaal 5 jaar. Binnen de projectvergunning plant de onderzoeker de dierproeven. De onderzoeker dient voor elk experiment, dat hij in het kader van de projectvergunning wil doen, een onderzoeksplan te schrijven en dit voor te leggen aan de IvD. De IvD toetst het onderzoeksplan op:

  • of de 3Vs wel goed zijn toegepast;
  • of het beschreven experiment wel past binnen de projectvergunning

Na instemming van de Ivd mag met de dierproef worden begonnen. Afhankelijk van het soort experimenten, moet na afloop het verloop van het experiment door de onderzoeker met de IvD geëvalueerd worden.

Dierenarts

Het LUMC heeft een aangewezen dierenarts in huis. De aangewezen dierenarts is onder andere adviseur van de IvD. De aangewezen dierenarts ziet toe op de gezondheid van de dieren.