Waarom dierproeven

Het LUMC doet veel onderzoek naar oorzaken en behandelingen van ziekten. Dit gebeurt deels met proefdieren. Het LUMC doet alleen dierproeven als het niet anders kan.

Noodzaak dierproeven

Een dierproef is een experiment met levende dieren. Bijvoorbeeld om medicijnen en nieuwe behandelmethoden te testen. Het liefst doet het LUMC geen dierproeven. Toch is dit soms nodig voor bepaalde onderzoeksvragen. Dieren geven bijvoorbeeld belangrijke informatie over de werking en veiligheid van medicijnen. Via dierproeven weten we of medicijnen geschikt kunnen zijn voor toepassing in mensen. Wetenschappers verzamelen ook veel belangrijke kennis via dierproeven. Zoals over de werking en ontwikkeling van het lichaam en ziekten.

Soorten onderzoeken

Het LUMC ondersteunt het onderzoek van de verschillende wetenschappelijke afdelingen, zoals:

  • Immunologie
  • Oncologie
  • Parasitologie
  • Neurobiologie
  • Hart- en vaatziekte
  • Nierziekten
  • Endocrinologie

Welke proefdieren

In het LUMC gebruiken we verschillende soorten proefdieren. Dit zijn grotendeels muizen en daarnaast nog ratten en hamsters, onderzoek met andere dieren wordt uitbesteed aan andere faciliteiten zoals de Universiteit Leiden (vissen). Het LUMC gebruikt deze proefdieren voor het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, zoals voor COVID-19, malaria en migraine. Ook onderzoeken we manieren om een diagnose te stellen voor ziekten. Of om beter te weten of een behandeling werkt, zoals bij kanker. Daarnaast wordt samen met ‘Academic Pharma’ onderzoek uitgevoerd naar een veilige toepassing van medicijnen.

Bekijk het overzicht gebruikte diersoorten hieronder.

 

  Fundamenteel onderzoek Toegepast onderzoek
muis 14.020 ###
rat 173 67
hamster 0 215
varken 6 0
  Fundamenteel onderzoek Toegepast onderzoek Onderwijs Fok met ongerief Totaal
muis 14.020 ### 245 11 ###
rat 173 67 0 0 240
hamster 0 215 0 0 215
varken 6 0 0 0 6
zebravis 604 0 0 0 604
  14.803 ### 245 11 ###

Verantwoord en zorgvuldig

Dieren zijn wezens met gevoel; het LUMC doet dierenproeven dan ook niet zomaar. We gaan  verantwoord en zorgvuldig met proefdieren om. Voor een dierproef maken onze onderzoekers de volgende afwegingen:

  1. Noodzaak: We doen alleen onderzoek met proefdieren als het niet anders kan. Dat betekent: als we de onderzoeksvraag niet op een andere manier kunnen beantwoorden.
  2. Ethische afweging: We wegen vooraf altijd het onderzoeksbelang en het ongerief bij de dieren af. Oftewel: weegt het nut van de proef op tegen het verwachte ongerief voor het dier? Ook een onafhankelijke dierexperimentencommissie maakt deze ethische afweging.
  3. 3 V’s: We willen alleen dierproeven uitvoeren waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met de zogenoemde 3 V's: vervanging, vermindering en verfijning

Onderzoeken met dierproeven

Het proefdiercentrum van het LUMC huisvest en verzorgt de proefdieren en helpt bij de uitvoering van het onderzoek. Het proefdier staat als het ware ‘model’ voor de ziekte die wordt bestudeerd. Ook wordt in het model onderzocht of een bepaalde behandeling voor die ziekte gaat helpen de ziekte te stoppen of te genezen.

De Instantie voor Dierenwelzijn ziet er op toe dat voldaan wordt aan alle eisen van de wet- en regelgeving zoals vergunningen en de uitvoering van de experimenten.

Contact

Wilt u meer informatie over dierproeven en het LUMC? Stuur een e-mail naar: pdc-bedrijfsbureau@lumc.nl