Medische vervolgopleidingen

Kwaliteit van onze medische vervolgopleidingen

Kwaliteit van de opleiding

Competentieontwikkeling, opleidersprofessionalisering en een veilig opleidingsklimaat dat zijn de sleutelwoorden waarmee we de kwaliteit van onze opleidingen meten.  De Centrale Opleidingscommissie (COC) is een overlegorgaan dat zich buigt over het continu bevorderen van de kwaliteit van de opleidingen en het handhaven van een veilig opleidingsklimaat. Verder worden vernieuwingen binnen de medische vervolgopleidingen besproken en geïmplementeerd. Aios zijn in de COC vertegenwoordigd door het bestuur van de Vereniging Arts-Assistenten (VAA).

Meten van de kwaliteit

De COC bewaakt de kwaliteit van de vervolgopleidingen aan de hand van jaargesprekken, de evaluatie van het opleidingsklimaat door middel van een enquête, evaluatie van de individuele supervisoren, opleidingsscans en proefvisitaties. Naast het meten van de kwaliteit wordt ook aan verbetering gewerkt door uitwisselen van ervaringen en door regionaal (via OOR Leiden) vorm te geven aan docentprofessionalisering en discipline-overstijgend onderwijs.

Kwaliteitscyclus LUMC